GALERIE

Alena Hýblová
Vize nových Holešovic

vedoucí práce: Prof. Emil Přikryl
fakulta: AVU PRAHA
školní rok: 1999/2000

I.
přehlídka
diplomových
prací 2000

aktuálně
GALERIE PROJEKTŮ
putovní výstavy

• statut
• podmínky
• zápis ze zasedání poroty
vyhlašovatel| 1 | 2 | 3 |

1. cena ČKA

 

partnerské školy

      
  Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze

Hodnocení poroty
Porotu zaujala tvůrčí analitická metoda koláží urbanistických atruktur. Autorka systematicky klade otázky, které vedou k vytyčení výchozích bodů pro budoucí urbanistické řešení.