GALERIE

Ondřej Vinař
Pavilon barokního divadla na Pražském hradě

vedoucí práce: Pavel Bednář, Pavla Kvízová
fakulta: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 1999/2000

I.
přehlídka
diplomových
prací 2000

aktuálně
GALERIE PROJEKTŮ
putovní výstavy

• statut
• podmínky
• zápis ze zasedání poroty
vyhlašovatel| 1 | 2 | 3 |

2. cena ČKA

 

partnerské školy

      
  Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze

Hodnocení poroty
Porota oceňuje koncepci konrtrastního pojetí úkolu - vložení barokního divadla a divadelmí technologie do soudobě komponovaného pavilonu.