GALERIE

Helena Kuthanová
Návrh kulturně - sportovního centra na Císařskou louku

vedoucí práce: Eduard Schlegler, Lukáš Liesler
fakulta: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 1999/2000

I.
přehlídka
diplomových
prací 2000

aktuálně
GALERIE PROJEKTŮ
putovní výstavy

• statut
• podmínky
• zápis ze zasedání poroty
vyhlašovatel| 1 | 2 | 3 |

3. cena ČKA

 

partnerské školy

      
  Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze

Hodnocení poroty
Porota ocenila zajímavé prostorové uspořádání a architektonický výraz odpovídající účelu.