Přehlídku diplomových prací vyhlásila Česká komora architektů už druhým rokem. Má sloužit jako určitý barometr kvality výuky na jednotlivých školách. Diplomové práce odevzdalo 21 studentů fakulty architektury ČVUT v Praze, tři z VUT v Brně, dva z AVU v Praze a dva z MZLU v Brně. Pětičlenná porota složená z významných českých praktikujících architektů měla za úkol porovnat kvalitu předložených prací

GALERIE

II.
přehlídka
diplomových
prací 2001


aktuálně
GALERIE PROJEKTŮ
putovní výstavy

• podmínky
• zápis ze zasedání poroty
vyhlašovatel

Archiv ročníků

| diplomy 2007
| diplomy 2006
| diplomy 2005
| diplomy 2004
| diplomy 2003
| diplomy 2002
| diplomy 2001
| diplomy 2000

partnerské školy 

      
  Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze
1.cena ČKA

Tomáš Havlíček
Věznice Říčany u Prahy
vedoucí práce: Ing. arch. Jan Bočan
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2000/2001


2.cena ČKA

Petr Janda
Krematorium Ďáblice
vedoucí práce: Ing. arch. Jan Bočan
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2000/2001


3.cena ČKA

Markéta Jurečková
Ostrov Muzeí
vedoucí práce: prof. Emil Přikryl
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2000/2001


3.cena ČKA

Pavel Jura
Univerzita pod Špilberkem - město a jeho hrad
vedoucí práce: Ing. arch. Ivan Koleček
fakulta, škola: FA VUT BRNO
školní rok: 2000/2001