GALERIE

Petr Janda
Krematorium Ďáblice

vedoucí práce: Ing. arch. Jan Bočan
fakulta: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2000/2001

II.
přehlídka
diplomových
prací 2001

aktuálně
GALERIE PROJEKTŮ
putovní výstavy

• statut
• podmínky
• zápis ze zasedání poroty
vyhlašovatel| 1 | 2 | 3 |

2. cena ČKA

 

partnerské školy

      
  Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze

Hodnocení poroty
Porota oceňuje zdařilé výtvarné pojetí návrhu, které symbolicky ztvárňuje magickou hranici mezi životem a smrtí-