GALERIE

Markéta Jurečková
Ostrov muzeí

vedoucí práce: prof. Emil Přikryl
fakulta: AVU PRAHA
školní rok: 2000/2001

II.
přehlídka
diplomových
prací 2001

aktuálně
GALERIE PROJEKTŮ
putovní výstavy

• statut
• podmínky
• zápis ze zasedání poroty
vyhlašovatel| 1 | 2 | 3 |

3. cena ČKA

 

partnerské školy

      
  Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze

Hodnocení poroty
Zdařilé urbanistické řešení se zajímavým prosotrovým uspořádáním a dispozicí několika muzejních funkcí soustředěných do jednoho celku. Projekt je příkladem maximálně intenzivního využití ploch v centru města.