GALERIE

Pavel Jura
Univerzita pod Špilberkem - město a jeho hrad

vedoucí práce: Ing. arch. Ivan Koleček
fakulta: FA VUT BRNO
školní rok: 2000/2001

II.
přehlídka
diplomových
prací 2001

aktuálně
GALERIE PROJEKTŮ
putovní výstavy

• statut
• podmínky
• zápis ze zasedání poroty
vyhlašovatel| 1 | 2 | 3 |

3. cena ČKA

 

partnerské školy

      
  Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze

Hodnocení poroty
Porota ocenila zejména velmi dobré urbanistické řešení vycházející z kontextu místa a stávající zástavby.