GALERIE

Marek Janota
Jazykové centrum Na Perštýně

vedoucí práce: Ing. arch. Jan Bočan
fakulta: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2001/2002

III.
přehlídka
diplomových
prací 2002

aktuálně
GALERIE PROJEKTŮ
• putovní výstavy

• statut
• podmínky
zápis ze zasedání poroty
vyhlašovatel| 1 | 2 | 3 |

1. cena ČKA

 

partnerské školy

      
  Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze

Hodnocení poroty
Autor zdařile vychází z urbanistického kontextu dané lokality. Objekt Jazykového centra je začleněn nenásilnou formou do historického prostředí a dotváří nově jednotlivá zákoutí a dvory typické pro starou zástavbu Prahy s navrstvenými stavebními slohy několika staletí. Přestože objekt používá novodobé tvarosloví, rezonuje vhodně s okolní zástavbou a přináší hodnotné a odvážné doplnění proluky ulice Na Perštýně. Jedná se o vyváženou a decentní až skulturbní architekturu zvládnutého objemu a tvaru vypovídající o invenčním přístupu autora k dané úloze. Porota projekt oceňuje zejména proto, že dekoduje charakter místa a jeho složité prostorové vztahy.