GALERIE

Hana Bauerová
Muzeum hl. města Prahy

vedoucí práce: Ing. arch. Zdeněk Rothbauer
fakulta: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2001/2002

III.
přehlídka
diplomových
prací 2002

aktuálně
GALERIE PROJEKTŮ
putovní výstavy

• statut
• podmínky
• zápis ze zasedání poroty
vyhlašovatel| 1 | 2 | 3 |

2. cena ČKA

 

partnerské školy

      
  Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze

Hodnocení poroty
Porota na této diplomové práci oceňuje samozřejmost s jakou autorka doplňuje zdánlivě nenapravitelně poškozenou a nedoceněnou strukturu města. Sympatickým rysem projektu je důsledná práce ve třech dimenzích a dispoziční vynalézavost. Pod „nenápadným" povrchem je rozehrána škála jasně hierarchizovaných prostorů a staveb.