GALERIE

Pavel Klein
Lokalita Grand Brno

vedoucí práce: Ing. arch. Milan Stehlík
fakulta: FA VUT BRNO
školní rok: 2001/2002

III.
přehlídka
diplomových
prací 2002

aktuálně
GALERIE PROJEKTŮ
putovní výstavy

• statut
• podmínky
• zápis ze zasedání poroty
vyhlašovatel| 1 | 2 | 3 |

2. cena ČKA

 

partnerské školy

      
  Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze

Hodnocení poroty
Zdařilé řešení architektonického úkolu mimořádného rozsahu od velmi přesvědčivé urbanistické kompozice přes věrohodné dispoziční řešení až po zajímavý charakter jednotlivých prostorových vztahů.