GALERIE

Marek Barták
Velkodvorská synagoga

vedoucí práce: prof. Emil Přikryl
fakulta: FA VUT BRNO
školní rok: 2001/2002

III.
přehlídka
diplomových
prací 2002

aktuálně
GALERIE PROJEKTŮ
putovní výstavy

• statut
• podmínky
• zápis ze zasedání poroty
vyhlašovatel| 1 | 2 | 3 |

3. cena ČKA

 

partnerské školy

      
  Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze

Hodnocení poroty
Porota oceňuje nekonvenční ale logický pokus obnovit prostorovou bohatost města a místa „moderní strukturou ve starých stopách".