Již počtvrté vyhlásila Česká komora architektů Přehlídku diplomových prací absolventů fakult architektury České republiky. Počet přihlášených diplomových prací pro letošní rok byl, v krátké historii Přehlídky, dosud nejvyšší. Práce přihlásilo celkem 47 absolventů, z toho 26 absolventů fakulty architektury ČVUT v Praze, 7 absolventů VŠUP v Praze, 6 absolventů fakulty architektury VUT v Brně, 5 absolventů fakulty architektury TU v Liberci a 3 absolventi školy architektury AVU v Praze.

GALERIE

IV.
přehlídka
diplomových
prací 2003


aktuálně
GALERIE PROJEKTŮ
putovní výstavy

• podmínky
• zápis ze zasedání poroty
vyhlašovatel

Archiv ročníků

| diplomy 2007
| diplomy 2006
| diplomy 2005
| diplomy 2004
| diplomy 2003
| diplomy 2002
| diplomy 2001
| diplomy 2000

partnerské školy 

      
  Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze
1.cena ČKA

Martin Rusina
Katolický kostel, Praha - Černý Most
vedoucí práce: prof Emil Přikryl
fakulta, škola: AVU PRAHA
školní rok: 2002/2003


2.cena ČKA


Lukrécie Richterová
Zemské muzeum moravské architektury 20. století
vedoucí práce: prof. Ing. arch. Miroslav Masák,
akad. arch. Ladislav Kuba,
Ing. arch. Ludvík Grym
fakulta, škola: FA VUT BRNO
školní rok: 2002/2003


3.cena ČKA

Tomáš Straka
Kompaktní bydlení Poděbrady
vedoucí práce: Ing. arch. Jan Bočan
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2002/2003