GALERIE

Martin Rusina
Katolický kostel, Praha - Černý Most

vedoucí práce: prof Emil Přikryl
fakulta: AVU PRAHA
školní rok: 2002/2003

IV.
přehlídka
diplomových
prací 2003

aktuálně
GALERIE PROJEKTŮ
putovní výstavy

• statut
• podmínky
• zápis ze zasedání poroty
vyhlašovatel| 1 | 2 | 3 |

1. cena ČKA

 

partnerské školy

      
  Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze

Hodnocení poroty
Z pohledu poroty se jedná o velmi zdařilý pokus o umístění komplexu duchovních staveb do území mezi kapacitní komunikaci a panelové sídliště. Autor vhodně využívá „ztracené plochy“ nad stanicí metra, značně zvyšuje její význam a vytváří z ní potenciální duchovní centrum.
Přesto, že diplomní projekt je dokumentován ve zjednodušené ideové formě, porota ocenila jeho značnou invenci a zájem autora o „neatraktivní“ zanedbané prostory okraje města.
Dalším přínosem diplomní práce je snaha jednoznačnou a čitelnou formou stavbu funkčně definovat a přiměřenou monumentalitou ji začlenit do měřítka okolní zástavby.