GALERIE

Lukrécie Richterová
Zemské muzeum moravské architektury 20. století

vedoucí práce: prof. Ing. arch. Miroslav Masák,
akad. arch. Ladislav Kuba, Ing. arch. Ludvík Grym
fakulta: FA VUT BRNO
školní rok: 2002/2003

IV.
přehlídka
diplomových
prací 2003

aktuálně
GALERIE PROJEKTŮ
putovní výstavy

• statut
• podmínky
• zápis ze zasedání poroty
vyhlašovatel| 1 | 2 | 3 |

2. cena ČKA

 

partnerské školy

      
  Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze

Hodnocení poroty
Porota oceňuje prostorové řešení, které neuzavírá náměstí standardním způsobem, tj. ukončením chybějícího bloku na spojnici protilehlých nároží.
Náměstí půdorysně rozšiřuje ustupující věží, která nahrazuje frontu vertikálou v „druhém plánu“.

Práce potvrzuje nutnost používání současného architektonického jazyka v historickém prostředí.
Za nedostatek porota považuje mechanické spojení novostavby s „rekonstruovaným“ domem, jehož historická hodnota se předcházejícími stavebními úpravami stala diskutabilní.