GALERIE

Tomáš Straka
Kompaktní bydlení Poděbrady

vedoucí práce: Ing. arch. Jan Bočan
fakulta: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2002/2003

IV.
přehlídka
diplomových
prací 2003

aktuálně
GALERIE PROJEKTŮ
putovní výstavy

• statut
• podmínky
• zápis ze zasedání poroty
vyhlašovatel| 1 | 2 | 3 |

3. cena ČKA

 

partnerské školy

      
  Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze

Hodnocení poroty
Tématem diplomní práce je návrh kompaktních bytových domů na svažitém území na okraji centra města. Nesnadný pozemek byl optimálně využit, porota oceňuje i elegantní a funkčně čistý návrh dispozic, průčelí domů i řešení exteriérů navrhovaného bloku. Pozitivně hodnotí také začlenění nových domů do okolní zástavby.
Určité pochybnosti vyvolává možná až příliš vysoká kompaktnost zástavby – minimální odstupy mezi domy by nezajistily komfort a intimitu očekávané u kvalitního moderního bydlení a pravděpodobně ani požadavky na denní osvětlení a oslunění bytů.