Česká komora architektů již tradičně vyhlásila „Přehlídku diplomových prací“, která je určena pro absolventy fakult architektury České republiky. Do pátého ročníku své diplomové projekty přihlásilo celkem 32 účastníků, z toho 16 absolventů fakulty architektury ČVUT v Praze, 2 absolventi VŠUP v Praze, 6 absolventů fakulty architektury VUT v Brně, 4 absolventi fakulty architektury TU v Liberci, 2 absolventi školy architektury AVU v Praze a poprvé v historii Přehlídky také 2 absolventi zahradnické fakulty MZLU v Lednici.

GALERIE

V.
přehlídka
diplomových
prací 2004


aktuálně
GALERIE PROJEKTŮ
putovní výstavy

• podmínky
• zápis ze zasedání poroty
vyhlašovatel

Archiv ročníků

| diplomy 2007
| diplomy 2006
| diplomy 2005
| diplomy 2004
| diplomy 2003
| diplomy 2002
| diplomy 2001
| diplomy 2000

partnerské školy 

      
  Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze
1.cena ČKA

Richard Halama
Katolický kostel v proluce Vladislavova - Praha
vedoucí práce: Ing. arch. Jan Bočan
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2003/2004


2.cena ČKA


Jiří Weinzettl
Řešení prostoru před vlastivědným muzeem
v Českém Krumlově

vedoucí práce: akad. arch. Antonín Jeníček
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2003/2004


3.cena ČKA

Vladimír Vašut
Lázně Praha Střešovice
vedoucí práce: Ing. arch. Jan Bočan
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2003/2004


Zvláštní cena ČKA

Markéta Flekalová
Stopy Chotkovských úprav krajiny Kutnohorska
vedoucí práce: Ing. Pavel Šimek, PhD.
fakulta, škola: MZLU Lednice
školní rok: 2003/2004