GALERIE

Richard Halama
Katolický kostel v proluce Vladislavova - Praha

vedoucí práce: Ing. arch. Jan Bočan
fakulta: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2003/2004

V.
přehlídka
diplomových
prací 2004

aktuálně
GALERIE PROJEKTŮ
putovní výstavy

• statut
• podmínky
• zápis ze zasedání poroty
vyhlašovatel| 1 | 2 | 3 |

1. cena ČKA

 

partnerské školy

      
  Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze

Hodnocení poroty
Porota vysoce ocenila návrh nové sakrální stavby v centru hlavního města. Vysoký, převýšený vnitřní prostor výborně vyjadřuje spirituální poslání stavby.
Vysoký hranol, převyšující úroveň okolní zástavby, upoutá i v dálkových pohledech na Nové Město pražské. Řešení fasád a ra.novaná práce s denním
i nepřímým osvětlením umocňuje jednoduché řešení interiéru. Prostřednictvím výtahu je přístupná meditativní zahrada ukrytá za atikou v nejvyšší části
stavby.
Z urbanistického hlediska kostel pohledově ukončuje Purkyňovu ulici a zůstane dominantní stavbou i po dokončení plánované zástavby na volném prostranství
mezi Spálenou a Charvátovou ulicí. První cena v „Přehlídce diplomových prací“ byla udělena za vysoce invenční přístup k danému zadání, který vedl ke zdařilému využití malého komplikovaného pozemku v centru města.