GALERIE

Jiří Weinzettl
Řešení prostoru před vlastivědným muzeem
v Českém Krumlově


vedoucí práce: akad. arch. Antonín Jeníček

fakulta: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2003/2004

V.
přehlídka
diplomových
prací 2004

aktuálně
GALERIE PROJEKTŮ
putovní výstavy

• statut
• podmínky
• zápis ze zasedání poroty
vyhlašovatel| 1 | 2 | 3 |

2. cena ČKA

 

partnerské školy

      
  Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze

Hodnocení poroty
Autor se velice zdařile zhostil obtížného úkolu. Vstupuje svým návrhem odvážně do historického prostředí centra Českého Krumlova a přehodnocuje dnes již vžité panorama lokality Vlastivědného muzea a hotelu Růže. Dalším zajímavým prvkem řešení je propojení ulic Horní a Na Parkáně, čímž vzniká nejen komunikační propojení dvou dosud nezávislých ulic, ale zároveň překonání 13-ti metrového výškového rozdílu, vnáší do prostoru dynamický rozměr a možnost dalších úhlů pohledu na historické fragmenty okolní zástavby. Doplněním dvou nových objektů – galerie a věže – vyjadřuje autor svůj individuální a zároveň invenční přístup k zadané úloze, de.nuje nově historický prostor a citlivě dotváří kompoziční vyváženost celkového panoramatu levého břehu Vltavy. Živou diskusi poroty vyvolalo ukončení věže válcovou nástavbou, která je sporným akcentem projevujícím se v dálkových pohledech. Přesto lze říci, že se jedná o velice zdařilé řešení založeném na podrobném studiu dané lokality a vzájemných vztahů k okolní historické zástavbě novodobým pojetím.