GALERIE

Vladimír Vašut
Lázně Praha Střešovice

vedoucí práce: Ing. arch. Jan Bočan
fakulta: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2003/2004

V.
přehlídka
diplomových
prací 2004

aktuálně
GALERIE PROJEKTŮ
putovní výstavy

• statut
• podmínky
• zápis ze zasedání poroty
vyhlašovatel| 1 | 2 | 3 |

3. cena ČKA

 

partnerské školy

      
  Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze

Hodnocení poroty
Posazení objektu lázní právě do tohoto místa zeleného parku či sadu, zůstanou vždy na poli střetu konzervativního a smělého. Přínosem autora návrhu, pokud by byl realizován, je řešení provozu lázní, které s sebou neponese pouze očistu těla, nýbrž také očistu duše. Autor prokázal znalosti a studium z odlišného jinak mýticky řešeného prostředí lázní ve švýcarském Valsu. Koncept ve svém silném působení vytváří pozitivní zážitek, nepůsobí lacině, formálně. Projektu nechybí precizní adjustace a zpracování absolventa školy architektury. Je možné proto tolerovat, že některé dispoziční a provozní vazby jsou v návrhu pouze naznačeny.