GALERIE

Pavel Nasadil
Ideální Hlučín

vedoucí práce: Prof. Emil Přikryl
fakulta: AVU PRAHA
školní rok: 2004/2005

VI.
přehlídka
diplomových
prací 2005

aktuálně
GALERIE PROJEKTŮ
putovní výstavy

statut
podmínky
zápis ze zasedání poroty
vyhlašovatel| 1 | 2 | 3 |

Hodnocení poroty
Porota oceňuje schopnost autora soustředit se na nejdůležitější problémy v urbanismu města a jeho umění nalézt jasná řešení. Zvolená metoda přesných zásahů malého měřítka svědčí o správném uchopení úlohy. Autorovy úpravy jsou někde velkorysé, např. v řešení nového Kostelního náměstí a Zámeckého parku, jinde naopak skromné, např. v umístění nové kaple na hlavní náměstí, ale vždy citlivé. Je zde dosaženo velkého účinku jednoduchými prostředky, z návrhu je cítit síla architektury. Navržené proporce a tvary prostorů a domů se zdají správné. Výborná práce s měřítkem. Díky dobrému grafickému podání byl návrh přehledný a koncepce řešení jasně čitelná. Porota uděluje této práci hlavní cenu.

Autorská zpráva
Hlučín je průměrné město bez událostí a příběhu. Torzo historického jádra představuje vylidněné centrum v zajetí dopravního okruhu. Střed Hlučína je jako srdce odtržené od zbytku těla, které čeká na pomoc.

Nekladu si za cíl vyřešit veškeré otázky města, ale hledám podstatu problému. Chce-li město natahovat své údy, musí nejdříve pro tento biologický proces posílit své srdce. Centrum je nutno zastavět v maximální míře a propojit s předměstími. Hledám ztracené síly města.

Pravidelné středověké náměstí je nejsilnější městský prostor. Sílu mu ubírá nerovnoměrná výška, neboť kdysi zde stála kaple. Redefinuji proto tržní náměstí a vracím mu jeho kábu - novou kapli sv. Jana Nepomuckého a kašnu jako symbolický, ale ne geometrický střed města.

Organický prostor kolem kostela a zámku povyšuji na akropoli a "cor sprititualis" města.

Prázdné prostory zaplňuji na nejvyšší možnou míru. Nové náměstí potvrzuje proporcemi monumentalitu kostela a zámku. Za počátek nové akropole považuji obecní dům jako kulturní instituci místního i regionálního významu - mediatéku, knihovnu, městský archiv. Dům se obrací do rušného, racionálního Tržního náměstí živější částí knihovny, zatímco archiv patří jako kámen na věčnost tichu nové akropole, klidnému Kostelnímu náměstí. Zámecký park je jako úd odťatý od srdce dopravní tepnou. Obnovený zámecký park se stává předpolím pro dramatickou vistu. Vrstevnice směrem od opěrné zdi akropole vytvářejí pocitově uzavřený prostor ("lavor"), který kulminuje v nejvyšším místě - vyhlídce na dvě strany, na historické město a na volnou krajinu s obrovským jezerem. Středem parku vede osa namířená na akropoli. V jejím středu je obnoven ornamentální pavilon převzatý z historických plánů.

 

1. cena ČKA

partneři projektu 

partnerské školy

      
  Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze