GALERIE

Jan Horký
Dům na náměstí Republiky - Aréna Republika

vedoucí práce: Prof. Emil Přikryl
fakulta: AVU PRAHA
školní rok: 2004/2005

VI.
přehlídka
diplomových
prací 2005

aktuálně
GALERIE PROJEKTŮ
putovní výstavy

statut
podmínky
zápis ze zasedání poroty
vyhlašovatel| 1 | 2 | 3 |


partneři projektu
 

Hodnocení poroty
Návrh Arény Republika je, zejména v dneš-ním kontextu probíhající stavby komerční obludy na náměstí Republiky, zdviženým prstem, ukazujícím na nekoncepční postupy městské samosprávy, na promarněnou šanci vytvořit urbanistický koncept umožňující zdravý vývoj jedné z centrálních částí Prahy. Území náměstí Republiky je stále nedokončené a vyžaduje konfrontaci takovýchto ideově vyhraněných návrhů.

Autorská zpráva
Podle názvu by to mělo být náměstí. Skutečnost je ale jiná. Bývalá dopravní křižovatka před vstupem do Starého Města dodnes není zregulovaná. Prostor není jasně vymezen, nemá těžiště, sílu a metropolitní charakter Příkopů. Systém různých parkovišť a ostrůvků prostor znejasňuje.

Prostor chápu jako součást okruhu kolem Starého Města, začí-najícího u Národního divadla a končícího Revoluční ulicí - okruhu staroměstských hradeb. Nový dům Aréna Republika stojí mezi kasárnami Jiřího z Poděbrad a domovním blokem z přelomu 19. a 20. stol. Má pozici špalíčku a rozděluje náměstí do několika menších prostorů, je prvním krokem k jeho nápravě, počítá s další dostavbou podél ulice V Celnici a s dostavbou kláštera U Hybernů.

Nechci kreslit dům bez obsahu. Na začátku práce jsem si stanovil funkci - divadlo. Vytvářím arénu - velký otevřený sál s nekonečnými ochozy, sedí na náměstí a můžu do něj vstoupit přímo z ulice. Je určen pro přednášky, taneční zábavy, koncerty, happeningy, funguje po celý den i jako uzavřené náměstí. Podlaha je složená ze dvou točen a pravoúhlých praktikáblů s možností vertikálního pohybu. Prostor je možné uzavřít plachtou jako Koloseum. K zavěšení objektů do prostoru slouží otočné jeřábové rameno, nad kterým vlaje česká vlajka - symbol náměstí Republiky. Je to prostor veřejný.

 

Zvláštní uznání poroty