VII.
pøehlídka
diplomových
prací 2006Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze esk zemdlsk univerzita v Praze

partnei projektu E-architekt

mediln partnei
asopis Architekt
Archiv předchozích ročníků
| diplomy 2015
| diplomy 2014
| diplomy 2013
| diplomy 2012
| diplomy 2011
| diplomy 2010
| diplomy 2009
| diplomy 2008
| diplomy 2007
| diplomy 2006
| diplomy 2005
| diplomy 2004
| diplomy 2003
| diplomy 2002
| diplomy 2001
| diplomy 2000


Již po sedmé vyhlásila Česká komora architektů Přehlídku diplomových prací absolventů škol a fakult architektury, se kterými trvale spolupracuje.
Letošní ročník byl ve znamení rekordního počtu účastníků celkem 64, z toho 39 z FA ČVUT v Praze, 9 z FA TU v Liberci, 8 z FA VUT v Brně, 3 z VŠUP v Praze, 2 ze ZF MZLU v Lednici, 2 z FAPPZ ČZU v Praze a 1 účastník z AVU v Praze.
Sedm přihlášených studentů splnilo podmínky pro udělení zvláštní ceny ArchiCAD. Zvláštní cena Allplan nebyla udělena.

| CENY A UZNÁNÍ ČKA | ZVLÁŠTNÍ VĚCNÉ CENY | PRÁCE VYŘAZENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

Ceny a uznání ČKA1. cena ČKA
Bartošová Veronika: The Roosevelt Island Universal Art Center
Bartošová Veronika
The Roosevelt Island Universal Art Center
vedoucí práce: Prof. Ing. arch. Jiří Suchomel
fakulta, škola: FA TU LIBEREC
školní rok: 2005/2006


2. cena ČKA
Šiška Michal: Sociální bydlení (nejen) pro Romy
Šiška Michal
Sociální bydlení (nejen) pro Romy
vedoucí práce: Ing. arch. Ivan Kroupa
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2005/2006


3. cena ČKA
Petrášek Tomáš: Nedělní krajina (dva plány Novohradské krajiny)
Petrášek Tomáš
Nedělní krajina (dva plány Novohradské krajiny)
vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Jan Bočan
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2005/2006


  Galerie