VII.
pøehlídka
diplomových
prací 2006Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze esk zemdlsk univerzita v Praze

partnei projektu E-architekt

mediln partnei
asopis Architekt
Archiv předchozích ročníků
| diplomy 2015
| diplomy 2014
| diplomy 2013
| diplomy 2012
| diplomy 2011
| diplomy 2010
| diplomy 2009
| diplomy 2008
| diplomy 2007
| diplomy 2006
| diplomy 2005
| diplomy 2004
| diplomy 2003
| diplomy 2002
| diplomy 2001
| diplomy 2000


Již po sedmé vyhlásila Česká komora architektů Přehlídku diplomových prací absolventů škol a fakult architektury, se kterými trvale spolupracuje.
Letošní ročník byl ve znamení rekordního počtu účastníků celkem 64, z toho 39 z FA ČVUT v Praze, 9 z FA TU v Liberci, 8 z FA VUT v Brně, 3 z VŠUP v Praze, 2 ze ZF MZLU v Lednici, 2 z FAPPZ ČZU v Praze a 1 účastník z AVU v Praze.
Sedm přihlášených studentů splnilo podmínky pro udělení zvláštní ceny ArchiCAD. Zvláštní cena Allplan nebyla udělena.

| CENY A UZNÁNÍ ČKA | ZVLÁŠTNÍ VĚCNÉ CENY | PRÁCE VYŘAZENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE


| 1 | 2 |


Bradáčová Eva: Gyeonggi-do Jeongog Prehistory Museum
Bradáčová Eva
Gyeonggi-do Jeongog Prehistory Museum
vedoucí práce: Ing. arch. Jiří Buček
fakulta, škola: FA TU LIBEREC
školní rok: 2005/2006


Dolejšová Kateřina: Duševní nemoc a (společenský) prostor / komunitní centrum psychosociální rehabilitace v Plzni
Dolejšová Kateřina
Duševní nemoc a (společenský) prostor / komunitní centrum psychosociální rehabilitace v Plzni
vedoucí práce: Ing. arch. Ivan Kroupa
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2005/2006


Griz Pavel: Rehabililtace centra města Dobříše
Griz Pavel
Rehabililtace centra města Dobříše
vedoucí práce: Prof. Akad. arch. Petr Keil
fakulta, škola: VŠUP PRAHA
školní rok: 2005/2006


Miluničová Ester: Integrační centrum ve Vejprtech
Miluničová Ester
Integrační centrum ve Vejprtech
vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Irena Šestáková
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2005/2006


Neumanová Radka: Bydlení na červeném kopci
Neumanová Radka
Bydlení na červeném kopci
vedoucí práce: Doc. Glosová, Doc. Oplatek, arch. Novák
fakulta, škola: FA VUT BRNO
školní rok: 2005/2006


Pištěk Petr: Infocentrum Písek
Pištěk Petr
Infocentrum Písek
vedoucí práce: Doc. Ing. Akad.arch. Jiří Mojžíš
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2005/2006


Rys Ondřej: Komunikace na hradbách
Rys Ondřej
Komunikace na hradbách
vedoucí práce: Ing. arch. Roman Koucký
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2005/2006


Šupler Libor: Řešení zástavby prostoru na Náměstí Republiky v Blansku
Šupler Libor
Řešení zástavby prostoru na Náměstí Republiky v Blansku
vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Tomáš Rusín / Ing. arch. Ivan Wahla
fakulta, škola: FA VUT BRNO
školní rok: 2005/2006


Vaňková Daniela: Řešení zástavby prostoru na Náměstí Republiky v Blansku
Vaňková Daniela
Řešení zástavby prostoru na Náměstí Republiky v Blansku
vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Tomáš Rusín, Ing. arch. Ivan Wahla
fakulta, škola: FA VUT BRNO
školní rok: 2005/2006


Chrdle Tomáš: Dům a park
Chrdle Tomáš
Dům a park
vedoucí práce: Ing. arch. Petr Hájek, Ing. arch. Jan Šépka
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2005/2006


| 1 | 2 |

  Galerie