VII.
pøehlídka
diplomových
prací 2006Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze esk zemdlsk univerzita v Praze

partnei projektu E-architekt

mediln partnei
asopis Architekt
Archiv předchozích ročníků
| diplomy 2015
| diplomy 2014
| diplomy 2013
| diplomy 2012
| diplomy 2011
| diplomy 2010
| diplomy 2009
| diplomy 2008
| diplomy 2007
| diplomy 2006
| diplomy 2005
| diplomy 2004
| diplomy 2003
| diplomy 2002
| diplomy 2001
| diplomy 2000


Již po sedmé vyhlásila Česká komora architektů Přehlídku diplomových prací absolventů škol a fakult architektury, se kterými trvale spolupracuje.
Letošní ročník byl ve znamení rekordního počtu účastníků celkem 64, z toho 39 z FA ČVUT v Praze, 9 z FA TU v Liberci, 8 z FA VUT v Brně, 3 z VŠUP v Praze, 2 ze ZF MZLU v Lednici, 2 z FAPPZ ČZU v Praze a 1 účastník z AVU v Praze.
Sedm přihlášených studentů splnilo podmínky pro udělení zvláštní ceny ArchiCAD. Zvláštní cena Allplan nebyla udělena.

| CENY A UZNÁNÍ ČKA | ZVLÁŠTNÍ VĚCNÉ CENY | PRÁCE VYŘAZENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Práce vyřazena v I. fázi


Bečička Jiří: Mendelovo vědecké centrum v Brně
Bečička Jiří
Mendelovo vědecké centrum v Brně
vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Zdeněk Makovský
fakulta, škola: FA VUT BRNO
školní rok: 2005/2006


Biskupová Lucie: Galerie moderního umění ve Strakonicích
Biskupová Lucie
Galerie moderního umění ve Strakonicích
vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Eduard Schleger
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2005/2006


Brom Lukáš: Zástavba ve Spálené - multifunkční dům
Brom Lukáš
Zástavba ve Spálené - multifunkční dům
vedoucí práce: Ing. arch. Jiří Buček
fakulta, škola: FA TU LIBEREC
školní rok: 2005/2006


Číhařová Lucie: Vinařský závod Velké Žernoseky
Číhařová Lucie
Vinařský závod Velké Žernoseky
vedoucí práce: Prof. Ing. arch. Jan Bočan
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2005/2006


David Jan: Divadlo Pankrác
David Jan
Divadlo Pankrác
vedoucí práce: Ing. arch. Zdeněk Rothbauer
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2005/2006


Doubek Martin: Buddhistické centrum v Praze
Doubek Martin
Buddhistické centrum v Praze
vedoucí práce: Ing. arch. Aleš Lang
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2005/2006


Dvořáková Tereza: Polyfunkční soubor v Holešovicích
Dvořáková Tereza
Polyfunkční soubor v Holešovicích
vedoucí práce: Prof. Ing. arch. Jan Bočan
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2005/2006


Gebrian Adam: Úprava Náměstí míru ve Zlíně
Gebrian Adam
Úprava Náměstí míru ve Zlíně
vedoucí práce: Prof. Ing. arch. Jiří Suchomel
fakulta, škola: FA TU LIBEREC
školní rok: 2005/2006


Geršlová Dana: Zeleň obytné zástavby města Hluboká nad Vltavou
Geršlová Dana
Zeleň obytné zástavby města Hluboká nad Vltavou
vedoucí práce: Ing. Matouš Jebavý
fakulta, škola: FAPPZ ČZU PRAHA
školní rok: 2005/2006


Hamrová Jana: Zástavba Spálená-Charvátova
Hamrová Jana
Zástavba Spálená-Charvátova
vedoucí práce: Prof. Ing. arch. Jan Bočan
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2005/2006


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

  Galerie