VII.
pøehlídka
diplomových
prací 2006Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze esk zemdlsk univerzita v Praze

partnei projektu E-architekt

mediln partnei
asopis Architekt
Archiv předchozích ročníků
| diplomy 2015
| diplomy 2014
| diplomy 2013
| diplomy 2012
| diplomy 2011
| diplomy 2010
| diplomy 2009
| diplomy 2008
| diplomy 2007
| diplomy 2006
| diplomy 2005
| diplomy 2004
| diplomy 2003
| diplomy 2002
| diplomy 2001
| diplomy 2000


Již po sedmé vyhlásila Česká komora architektů Přehlídku diplomových prací absolventů škol a fakult architektury, se kterými trvale spolupracuje.
Letošní ročník byl ve znamení rekordního počtu účastníků celkem 64, z toho 39 z FA ČVUT v Praze, 9 z FA TU v Liberci, 8 z FA VUT v Brně, 3 z VŠUP v Praze, 2 ze ZF MZLU v Lednici, 2 z FAPPZ ČZU v Praze a 1 účastník z AVU v Praze.
Sedm přihlášených studentů splnilo podmínky pro udělení zvláštní ceny ArchiCAD. Zvláštní cena Allplan nebyla udělena.

| CENY A UZNÁNÍ ČKA | ZVLÁŠTNÍ VĚCNÉ CENY | PRÁCE VYŘAZENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Hrdlička Ivo: Městské lázně Mikulov
Hrdlička Ivo
Městské lázně Mikulov
vedoucí práce: Prof. Ing. arch. Jan Bočan
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2005/2006


Johanis Viktor: Mezinárodní civilní letiště - Hradec Králové
Johanis Viktor
Mezinárodní civilní letiště - Hradec Králové
vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Patrik Kotas
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2005/2006


Kafka Ondřej: Zástavba severní strany Veletržní třídy
Kafka Ondřej
Zástavba severní strany Veletržní třídy
vedoucí práce: Prof. Ing. arch. Ivan Ruller
fakulta, škola: FA VUT BRNO
školní rok: 2005/2006


Klápště Petr: Euroregion Nisa - potenciály rozvoje v integrované Evropě a jejich využití v prostorové koncepci Libereckého regionu
Klápště Petr
Euroregion Nisa - potenciály rozvoje v integrované Evropě a jejich využití v prostorové koncepci Libereckého regionu
vedoucí práce: Prof. Ing. arch. Karel Maier
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2005/2006


Králíková Lucie: Revitalizace Vaňkovy továrny v Brně
Králíková Lucie
Revitalizace Vaňkovy továrny v Brně
vedoucí práce: Doc. Mgr. Pavel Kostrhun
fakulta, škola: ZF MZLU BRNO
školní rok: 2005/2006


Kutálek Michal: Muzeum moderního umění - Varšava
Kutálek Michal
Muzeum moderního umění - Varšava
vedoucí práce: Ing. arch. Miloš Florián
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2005/2006


Lehká Barbora: Soubor staveb - Kulturně umělecké centrum Buďánka v Praze
Lehká Barbora
Soubor staveb - Kulturně umělecké centrum Buďánka v Praze
vedoucí práce: Ing. arch. Petr Suske
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2005/2006


Macková Eliška: Dostavba bloku v Holešovicích
Macková Eliška
Dostavba bloku v Holešovicích
vedoucí práce: Prof. Ing. arch. Jan Bočan
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2005/2006


Machotková Radka: Dům a park
Machotková Radka
Dům a park
vedoucí práce: Ing. arch. Petr Hájek / Ing. arch. Jan Šépka
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2005/2006


Maloušek Ota: Národní třída
Maloušek Ota
Národní třída
vedoucí práce: Prof. Ing. arch. Jan Bočan
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2005/2006


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

  Galerie