VII.
pøehlídka
diplomových
prací 2006Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze esk zemdlsk univerzita v Praze

partnei projektu E-architekt

mediln partnei
asopis Architekt
Archiv předchozích ročníků
| diplomy 2015
| diplomy 2014
| diplomy 2013
| diplomy 2012
| diplomy 2011
| diplomy 2010
| diplomy 2009
| diplomy 2008
| diplomy 2007
| diplomy 2006
| diplomy 2005
| diplomy 2004
| diplomy 2003
| diplomy 2002
| diplomy 2001
| diplomy 2000


Již po sedmé vyhlásila Česká komora architektů Přehlídku diplomových prací absolventů škol a fakult architektury, se kterými trvale spolupracuje.
Letošní ročník byl ve znamení rekordního počtu účastníků celkem 64, z toho 39 z FA ČVUT v Praze, 9 z FA TU v Liberci, 8 z FA VUT v Brně, 3 z VŠUP v Praze, 2 ze ZF MZLU v Lednici, 2 z FAPPZ ČZU v Praze a 1 účastník z AVU v Praze.
Sedm přihlášených studentů splnilo podmínky pro udělení zvláštní ceny ArchiCAD. Zvláštní cena Allplan nebyla udělena.

| CENY A UZNÁNÍ ČKA | ZVLÁŠTNÍ VĚCNÉ CENY | PRÁCE VYŘAZENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Márton Jan: Kostel pro sídleště Černý most
Márton Jan
Kostel pro sídleště Černý most
vedoucí práce: Ing. Akad. Arch. Antonín Jeníček
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2005/2006


Moráček Petr: Polyfunkční objekt nad kolejištěm Hl.n. Praha
Moráček Petr
Polyfunkční objekt nad kolejištěm Hl.n. Praha
vedoucí práce: Ing. arch. Jan Sedlák
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2005/2006


Nahorniaková Marcela: Novostavba kongresového centra na Brněnském výstavišti
Nahorniaková Marcela
Novostavba kongresového centra na Brněnském výstavišti
vedoucí práce: Ing. arch. Pavel Rada
fakulta, škola: FA VUT BRNO
školní rok: 2005/2006


Navrátilová Michala: Městské lázně Miranda
Navrátilová Michala
Městské lázně Miranda
vedoucí práce: Ing. arch. Jan Sedlák
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2005/2006


Novák Aleš: Gyeonggi-do Jeongog Prehistory Museum
Novák Aleš
Gyeonggi-do Jeongog Prehistory Museum
vedoucí práce: Prof. Ing. arch. Jiří Suchomel
fakulta, škola: FA TU LIBEREC
školní rok: 2005/2006


Nováková Jana: Divadelní cenntrum na Štvanici
Nováková Jana
Divadelní cenntrum na Štvanici
vedoucí práce: Ing. arch. Ivan Plicka
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2005/2006


Pálková Kamila: Systém rekreační zeleně v Nymburce s návrhem konkrétní úpravy plochy rekreační zeleně
Pálková Kamila
Systém rekreační zeleně v Nymburce s návrhem konkrétní úpravy plochy rekreační zeleně
vedoucí práce: Ing. Matouš Jebavý
fakulta, škola: FAPPZ ČZU PRAHA
školní rok: 2005/2006


Petránek Matěj: Institut Vojty Náprstka v Praze
Petránek Matěj
Institut Vojty Náprstka v Praze
vedoucí práce: Doc. Akad. Arch. Jindřich Smetana
fakulta, škola: VŠUP PRAHA
školní rok: 2005/2006


Rosický Michal: Gyeonggi-do Jeongog Prehistory Museum
Rosický Michal
Gyeonggi-do Jeongog Prehistory Museum
vedoucí práce: Prof. Ing. arch. Jiří Suchomel
fakulta, škola: FA TU LIBEREC
školní rok: 2005/2006


Růžička Marek: Mediální laboratoř v Brně
Růžička Marek
Mediální laboratoř v Brně
vedoucí práce: Ing. arch. Miloš Florián
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2005/2006


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

  Galerie