VII.
pøehlídka
diplomových
prací 2006Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze esk zemdlsk univerzita v Praze

partnei projektu E-architekt

mediln partnei
asopis Architekt
Archiv předchozích ročníků
| diplomy 2015
| diplomy 2014
| diplomy 2013
| diplomy 2012
| diplomy 2011
| diplomy 2010
| diplomy 2009
| diplomy 2008
| diplomy 2007
| diplomy 2006
| diplomy 2005
| diplomy 2004
| diplomy 2003
| diplomy 2002
| diplomy 2001
| diplomy 2000


Již po sedmé vyhlásila Česká komora architektů Přehlídku diplomových prací absolventů škol a fakult architektury, se kterými trvale spolupracuje.
Letošní ročník byl ve znamení rekordního počtu účastníků celkem 64, z toho 39 z FA ČVUT v Praze, 9 z FA TU v Liberci, 8 z FA VUT v Brně, 3 z VŠUP v Praze, 2 ze ZF MZLU v Lednici, 2 z FAPPZ ČZU v Praze a 1 účastník z AVU v Praze.
Sedm přihlášených studentů splnilo podmínky pro udělení zvláštní ceny ArchiCAD. Zvláštní cena Allplan nebyla udělena.

| CENY A UZNÁNÍ ČKA | ZVLÁŠTNÍ VĚCNÉ CENY | PRÁCE VYŘAZENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Řezníčková Blanka: Integrační centrum ve Vejprtech
Řezníčková Blanka
Integrační centrum ve Vejprtech
vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Irena Šestáková
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2005/2006


Skoupý Jan: Holešovice, Praha
Skoupý Jan
Holešovice, Praha
vedoucí práce: Ing. arch. Roman Koucký
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2005/2006


Šindler Pavel: Nábřeží a protipovodňová opatření pro Holešovický meandr
Šindler Pavel
Nábřeží a protipovodňová opatření pro Holešovický meandr
vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Ivan Kaplan
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2005/2006


Štursová Darja: Galerie moderního umění
Štursová Darja
Galerie moderního umění
vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Milan Stehlík
fakulta, škola: FA VUT BRNO
školní rok: 2005/2006


Teplý Tomáš: Vědeckotechnický park Hradec Králové
Teplý Tomáš
Vědeckotechnický park Hradec Králové
vedoucí práce: Prof. Ing. arch. Josef Pospíšil
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2005/2006


Ťupa Lukáš: Libeňské Doky - architektonicko-urbanistická studie regenerace prostoru loděnic
Ťupa Lukáš
Libeňské Doky - architektonicko-urbanistická studie regenerace prostoru loděnic
vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Jan Mužík
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2005/2006


Ullschmied Karel: Nadace podporující moderní umění
Ullschmied Karel
Nadace podporující moderní umění
vedoucí práce: Ing. arch. Zdeněk Rothbauer
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2005/2006


Vašková Petra: EKO - centrum (euroregionu Jižní Morava/Dolní Porýní, stavba v krajině)
Vašková Petra
EKO - centrum (euroregionu Jižní Morava/Dolní Porýní, stavba v krajině)
vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Hana Urbášková
fakulta, škola: FA VUT BRNO
školní rok: 2005/2006


Vodák Miroslav: Universitní knihovna JČU České Budějovice
Vodák Miroslav
Universitní knihovna JČU České Budějovice
vedoucí práce: Ing.arch. Valdimír Krátký / Luis Maquez
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2005/2006


Vyhnálková Petra: Muzeum a kulturní centrum Těšnov
Vyhnálková Petra
Muzeum a kulturní centrum Těšnov
vedoucí práce: Ing. arch. Zdeněk Rothbauer
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2005/2006


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

  Galerie