IX.
pøehlídka
diplomových
prací 2008Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze esk zemdlsk univerzita v Praze

partnei projektu 

Cegra
Nemetschek
Wienerberg

Tisk Hork

mediln partnei

E-architekt
asopis Architekt
Projekt


Archiv předchozích ročníků
| diplomy 2015
| diplomy 2014
| diplomy 2013
| diplomy 2012
| diplomy 2011
| diplomy 2010
| diplomy 2009
| diplomy 2008
| diplomy 2007
| diplomy 2006
| diplomy 2005
| diplomy 2004
| diplomy 2003
| diplomy 2002
| diplomy 2001
| diplomy 2000


| CENY A UZNÁNÍ ČKA | ZVLÁŠTNÍ VĚCNÉ CENY | PRÁCE VYŘAZENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE


Dytrtová Michaela: Dům na Cejlu, Brno
Dytrtová Michaela
Dům na Cejlu, Brno
vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Jiří Oplatek, Doc. Ing. arch. Dagmar Glosová, CSc.
fakulta, škola: FA VUT BRNO
školní rok: 2007/2008


Hedwic-Housková Nina: Palác umění - automaticky generovaná 3D Voronoi struktura
Hedwic-Housková Nina
Palác umění - automaticky generovaná 3D Voronoi struktura
vedoucí práce: Ing. arch. Miloš Florián, PhD.
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2007/2008


Hošek Matěj: Kolonie Nová Studénka
Hošek Matěj
Kolonie Nová Studénka
vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Zdeněk Fránek
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2007/2008


Mach  Jan: Studie obytné krajiny
Mach Jan
Studie obytné krajiny
vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Ján Strcula, PhD.
fakulta, škola: FA TU LIBEREC
školní rok: 2007/2008


Makovcová Klára: Třetí věc do Prahy - Náměstí Republiky
Makovcová Klára
Třetí věc do Prahy - Náměstí Republiky
vedoucí práce: Prof. Akad. Arch. Ing. arch. Emil Přikryl
fakulta, škola: ŠA AVU PRAHA
školní rok: 2007/2008


Tej Petr: Archiv Pražského hradu
Tej Petr
Archiv Pražského hradu
vedoucí práce: Prof. Ing. arch. Alena Šrámková
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2007/2008


Tomek Ondřej: Rohanský most v Praze
Tomek Ondřej
Rohanský most v Praze
vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Roman Koucký
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2007/2008


Ulčová Milena: Galerie a autobusové nádraží Na Knížecí
Ulčová Milena
Galerie a autobusové nádraží Na Knížecí
vedoucí práce: Ing. arch. Akad. arch. P. Hájek
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2007/2008


  Galerie