IX.
pøehlídka
diplomových
prací 2008Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze esk zemdlsk univerzita v Praze

partnei projektu 

Cegra
Nemetschek
Wienerberg

Tisk Hork

mediln partnei

E-architekt
asopis Architekt
Projekt


Archiv předchozích ročníků
| diplomy 2015
| diplomy 2014
| diplomy 2013
| diplomy 2012
| diplomy 2011
| diplomy 2010
| diplomy 2009
| diplomy 2008
| diplomy 2007
| diplomy 2006
| diplomy 2005
| diplomy 2004
| diplomy 2003
| diplomy 2002
| diplomy 2001
| diplomy 2000


| CENY A UZNÁNÍ ČKA | ZVLÁŠTNÍ VĚCNÉ CENY | PRÁCE VYŘAZENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE

| 1 |


Čech  Lubomír: Revitalizace malých lázeňských středisek - revitalizace Lázní Skalka
Čech Lubomír
Revitalizace malých lázeňských středisek - revitalizace Lázní Skalka
vedoucí práce: Doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová
fakulta, škola: ZF MZLU BRNO
školní rok: 2007/2008


Hainc Jaromír: Vnitřní periferie města - nové využití kasáren v Dejvicích
Hainc Jaromír
Vnitřní periferie města - nové využití kasáren v Dejvicích
vedoucí práce: Prof. Ing. arch. Jan Bočan
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2007/2008


Chládek Radovan: Pokus o obnovu dvou náměstí jedním domem
Chládek Radovan
Pokus o obnovu dvou náměstí jedním domem
vedoucí práce: Ing. arch. Petr Hurník
fakulta, škola: FA VUT BRNO
školní rok: 2007/2008


Křemenová Lenka: Vlastní dům, zpověď architekta
Křemenová Lenka
Vlastní dům, zpověď architekta
vedoucí práce: Doc. Akad. arch. Jindřich Smetana
fakulta, škola: VŠUP PRAHA
školní rok: 2007/2008


Maštálka David: Čajový dům v zahradě - minimální prostor pro setkání
Maštálka David
Čajový dům v zahradě - minimální prostor pro setkání
vedoucí práce: Doc. Akad. arch. Jindřich Smetana
fakulta, škola: VŠUP PRAHA
školní rok: 2007/2008


Matějíček Michal: Rozšíření Národního muzea v Praze - Lapidárium
Matějíček Michal
Rozšíření Národního muzea v Praze - Lapidárium
vedoucí práce: Ing. arch. Jan Sedlák
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2007/2008


Parma Matěj: Relaxační zahrada pod Emauzy
Parma Matěj
Relaxační zahrada pod Emauzy
vedoucí práce: Prof. Ing. arch. Jan Bočan
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2007/2008


Šťastná Tereza: Galerie a autobusové nádraží Na Knížecí
Šťastná Tereza
Galerie a autobusové nádraží Na Knížecí
vedoucí práce: Ing. arch. akad. arch. Jan Šépka, Ing. arch. Akad. arch. P. Hájek
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2007/2008


Tesař Petr: Přístav - Praha, Libeňský poloostrov
Tesař Petr
Přístav - Praha, Libeňský poloostrov
vedoucí práce: Prof. Ing. arch. Jan Bočan
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2007/2008


Vočková Barbora: Studentský kampus Dívčí hrady
Vočková Barbora
Studentský kampus Dívčí hrady
vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Ján Strcula, PhD.
fakulta, škola: FA TU LIBEREC
školní rok: 2007/2008


| 1 |

  Galerie