IX.
pøehlídka
diplomových
prací 2008Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze esk zemdlsk univerzita v Praze

partnei projektu 

Cegra
Nemetschek
Wienerberg

Tisk Hork

mediln partnei

E-architekt
asopis Architekt
Projekt


Archiv předchozích ročníků
| diplomy 2015
| diplomy 2014
| diplomy 2013
| diplomy 2012
| diplomy 2011
| diplomy 2010
| diplomy 2009
| diplomy 2008
| diplomy 2007
| diplomy 2006
| diplomy 2005
| diplomy 2004
| diplomy 2003
| diplomy 2002
| diplomy 2001
| diplomy 2000


| CENY A UZNÁNÍ ČKA | ZVLÁŠTNÍ VĚCNÉ CENY | PRÁCE VYŘAZENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Borecký Tomáš: Koncepce rozvoje území Roztyly
Borecký Tomáš
Koncepce rozvoje území Roztyly
vedoucí práce: Ing. arch. Václav Aulický
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2007/2008


Brandová Eva: Městské lázně s vodárnou
Brandová Eva
Městské lázně s vodárnou
vedoucí práce: Ing. arch. akad. arch. Jan Šépka, Ing. arch. Akad. arch. P. Hájek
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2007/2008


Brunecký Radek: Malý velký dům, NetherArtLand muzeum, hotel IJ Rotel
Brunecký Radek
Malý velký dům, NetherArtLand muzeum, hotel IJ Rotel
vedoucí práce: Ing. arch. Zdeněk Fránek
fakulta, škola: FA VUT BRNO
školní rok: 2007/2008


Cach Tomáš: Revitalizace sídliště Řepy
Cach Tomáš
Revitalizace sídliště Řepy
vedoucí práce: Prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2007/2008


Čančík  Josef: Nová Florenc
Čančík Josef
Nová Florenc
vedoucí práce: Doc. Akad. arch. Jindřich Smetana
fakulta, škola: VŠUP PRAHA
školní rok: 2007/2008


Čerbák Roman: Svratecký náhon a Nanebevzetí Panny Marie
Čerbák Roman
Svratecký náhon a Nanebevzetí Panny Marie
vedoucí práce: Ing. arch. Petr Hurník
fakulta, škola: FA VUT BRNO
školní rok: 2007/2008


Franěk Martin: Hradební okruh Znojmo - Kapucínský klášter
Franěk Martin
Hradební okruh Znojmo - Kapucínský klášter
vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Karel Havliš
fakulta, škola: FA VUT BRNO
školní rok: 2007/2008


Freibergová Martina: Konverze hotelu Labuť v Litoměřicích a dostavba přilehlé proluky
Freibergová Martina
Konverze hotelu Labuť v Litoměřicích a dostavba přilehlé proluky
vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Ladislav Tichý, CSc.
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2007/2008


Hladná Lucia: Nová Marína Lipno, ČR
Hladná Lucia
Nová Marína Lipno, ČR
vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Irena Šestáková
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2007/2008


Jehlíková Janečková Michaela: Bydlení na Hanspaulce
Jehlíková Janečková Michaela
Bydlení na Hanspaulce
vedoucí práce: Ing. arch. Miloš Florián, PhD.
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2007/2008


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

  Galerie