X.
pøehlídka
diplomových
prací 2009Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze esk zemdlsk univerzita v Praze

    

partnei projektu 

SOB

Cegra
Nemetschek
Canon
Wienerberg
Tisk Hork
AbecedaPC

mediln partnei

E-architekt
asopis Architekt
Projekt


Archiv předchozích ročníků
| diplomy 2015
| diplomy 2014
| diplomy 2013
| diplomy 2012
| diplomy 2011
| diplomy 2010
| diplomy 2009
| diplomy 2008
| diplomy 2007
| diplomy 2006
| diplomy 2005
| diplomy 2004
| diplomy 2003
| diplomy 2002
| diplomy 2001
| diplomy 2000


| OCENĚNÉ PRÁCE | FINALISTÉ | PRÁCE VYŘAZENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE

| 1 | 2 | 3 |


Vratislav Ansorge: Exploratory Science Museum of Unicamp
Vratislav Ansorge
Exploratory Science Museum of Unicamp
vedoucí práce: Ing. arch. Akad. arch. Jan Hendrych
fakulta, škola: FUA TU LIBEREC
školní rok: 2008/2009


Jana Burešová: Studentský dům na Starém Brně
Jana Burešová
Studentský dům na Starém Brně
vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Jiří Oplatek
fakulta, škola: FA VUT BRNO
školní rok: 2008/2009


Tomáš Císař: House of arts and culture/ Beirut, Lebanon
Tomáš Císař
House of arts and culture/ Beirut, Lebanon
vedoucí práce: Ing. arch. Akad. arch. Jan Hendrych
fakulta, škola: FUA TU LIBEREC
školní rok: 2008/2009


Ondřej Dušek: Banální úlohy: dům v proluce
Ondřej Dušek
Banální úlohy: dům v proluce
vedoucí práce: Prof. Akad. Arch. Ing. arch. Emil Přikryl
fakulta, škola: ŠA AVU PRAHA
školní rok: 2008/2009


Monika  Junková: Dům 4 můz - konverze Kotěrovy vodárny - domov pro zestárlé herce
Monika Junková
Dům 4 můz - konverze Kotěrovy vodárny - domov pro zestárlé herce
vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Irena Šestáková
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2008/2009


Hana Kasalová: Obytný soubor „Rotující domy“ Palma de Mallorca
Hana Kasalová
Obytný soubor „Rotující domy“ Palma de Mallorca
vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Eduard Schleger
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2008/2009


Helena Kopová: Konverze Vojtěšské huti, Kladno
Helena Kopová
Konverze Vojtěšské huti, Kladno
vedoucí práce: Ing. arch. Jan Sedlák
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2008/2009


Martin Kropáč: Pier Museum Miami
Martin Kropáč
Pier Museum Miami
vedoucí práce: Prof. Ing. arch. Jan Bočan
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2008/2009


Marian  Lanc: Znojmo, lokalita Pražská brána - jedním domem dvě náměstí
Marian Lanc
Znojmo, lokalita Pražská brána - jedním domem dvě náměstí
vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Karel Havliš
fakulta, škola: FA VUT BRNO
školní rok: 2008/2009


Šárka Macháčková: Centrum trvale udržitelného rozvoje
Šárka Macháčková
Centrum trvale udržitelného rozvoje
vedoucí práce: Prof. Ing. arch. Ivan Koleček
fakulta, škola: FA VUT BRNO
školní rok: 2008/2009


| 1 | 2 | 3 |

  Galerie