XI.
pøehlídka
diplomových
prací 2010Aktuálnì

podmínky
protokol ze zasedání poroty

Vyhlašovatel

  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze esk zemdlsk univerzita v Praze

         

    

partnei projektu 

eskoslovensk obchodn banka
Cegra
Nemetschek
Tisk Hork

mediln partnei

E-architekt
asopis Architekt
Projekt


Archiv předchozích ročníků
| diplomy 2015
| diplomy 2014
| diplomy 2013
| diplomy 2012
| diplomy 2011
| diplomy 2010
| diplomy 2009
| diplomy 2008
| diplomy 2007
| diplomy 2006
| diplomy 2005
| diplomy 2004
| diplomy 2003
| diplomy 2002
| diplomy 2001
| diplomy 2000


| 1. CENY ČKA + CENY ARCHICAD A ALLPLAN | ČESTNÁ UZNÁNÍ ČKA |
| PRÁCE HODNOCENÉ VE II. FÁZI | PRÁCE HODNOCENÉ V I. FÁZI |

1. ceny ČKA


1. cena ČKA
Anna Borovská: Kostel místem setkání
Anna Borovská
Kostel místem setkání
vedoucí práce: doc. akad. arch. Jindřich Smetana
fakulta, škola: VŠUP PRAHA
školní rok: 2009/2010


1. cena ČKA
Nina Pevná: Polyfunkční komplex Plzeň
Nina Pevná
Polyfunkční komplex Plzeň
vedoucí práce: Ing. arch. Miloš Florián PhD.
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2009/2010


1. cena ČKA a cena ArchiCAD
Filip Tittl: Vnitřní periferie Prahy, městské prostředí pro 20XX
Filip Tittl
Vnitřní periferie Prahy, městské prostředí pro 20XX
vedoucí práce: doc. Ing. arch. Roman Koucký
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2009/2010


1. cena ČKA a cena Allplan
Jiří Žid: Obnova zchátralého Nového města v Liberci
Jiří Žid
Obnova zchátralého Nového města v Liberci
vedoucí práce: doc. Ing. arch. Zdeněk Fránek
fakulta, škola: FUA TU LIBEREC
školní rok: 2009/2010


  Galerie