XI.
pøehlídka
diplomových
prací 2010Aktuálnì

podmínky
protokol ze zasedání poroty

Vyhlašovatel

  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze esk zemdlsk univerzita v Praze

         

    

partnei projektu 

eskoslovensk obchodn banka
Cegra
Nemetschek
Tisk Hork

mediln partnei

E-architekt
asopis Architekt
Projekt


Archiv předchozích ročníků
| diplomy 2015
| diplomy 2014
| diplomy 2013
| diplomy 2012
| diplomy 2011
| diplomy 2010
| diplomy 2009
| diplomy 2008
| diplomy 2007
| diplomy 2006
| diplomy 2005
| diplomy 2004
| diplomy 2003
| diplomy 2002
| diplomy 2001
| diplomy 2000


| 1. CENY ČKA + CENY ARCHICAD A ALLPLAN | ČESTNÁ UZNÁNÍ ČKA |
| PRÁCE HODNOCENÉ VE II. FÁZI | PRÁCE HODNOCENÉ V I. FÁZI |

Práce vyřazené ve II. fázi

| 1 | 2 |


Zdenek  Balík: Kostel sv. Jana Křtitele ve Ždírci nad Doubravou
Zdenek Balík
Kostel sv. Jana Křtitele ve Ždírci nad Doubravou
vedoucí práce: Ing. akad. arch. Antonín Jeníček
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2009/2010


Barbora Bencová: Multikino v korytě
Barbora Bencová
Multikino v korytě
vedoucí práce: doc. Ing. akad. arch. Petr Hájek
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2009/2010


Anna Háblová: Vize pro Prahu
Anna Háblová
Vize pro Prahu
vedoucí práce: Ing. arch. Michal Kohout, Ing. arch. Irena Fialová
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2009/2010


Ondřej Hronek: Galerie v Chotkově ulici
Ondřej Hronek
Galerie v Chotkově ulici
vedoucí práce: Ing. arch. Luboš Pata
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2009/2010


Tomáš Irber, Marek Obtulovič: Mrakodrap architektonická studie výškové stavby
Tomáš Irber, Marek Obtulovič
Mrakodrap architektonická studie výškové stavby
vedoucí práce: prof. Ing. arch. Jiljí Šindlar
fakulta, škola: FA VUT BRNO
školní rok: 2009/2010


Petra Krobotová: Transformace Zlíchovského lihovaru – Praha 5
Petra Krobotová
Transformace Zlíchovského lihovaru – Praha 5
vedoucí práce: Ing. arch. Daniel Smitka
fakulta, škola: FSV ČVUT PRAHA
školní rok: 2009/2010


Andrea Kubná: Obchodní pasáž mezi Žižkovem a Karlínem
Andrea Kubná
Obchodní pasáž mezi Žižkovem a Karlínem
vedoucí práce: doc. Ing. akad. arch. Petr Hájek
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2009/2010


Pavel Lesenský: Dům v korytě v Karlových Varech
Pavel Lesenský
Dům v korytě v Karlových Varech
vedoucí práce: doc. Ing. akad. arch. Petr Hájek
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2009/2010


Michal Nejezchleb: Východní cíp Alžbětinského ostrova  - Komárno - Slovensko
Michal Nejezchleb
Východní cíp Alžbětinského ostrova - Komárno - Slovensko
vedoucí práce: Ing. arch. Jan Aulík
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2009/2010


Pavel Nosál: Galerie v korytě v Karlových Varech
Pavel Nosál
Galerie v korytě v Karlových Varech
vedoucí práce: doc. Ing. akad. arch. Petr Hájek
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2009/2010


| 1 | 2 |

  Galerie