XI.
pøehlídka
diplomových
prací 2010Aktuálnì

podmínky
protokol ze zasedání poroty

Vyhlašovatel

  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze esk zemdlsk univerzita v Praze

         

    

partnei projektu 

eskoslovensk obchodn banka
Cegra
Nemetschek
Tisk Hork

mediln partnei

E-architekt
asopis Architekt
Projekt


Archiv předchozích ročníků
| diplomy 2015
| diplomy 2014
| diplomy 2013
| diplomy 2012
| diplomy 2011
| diplomy 2010
| diplomy 2009
| diplomy 2008
| diplomy 2007
| diplomy 2006
| diplomy 2005
| diplomy 2004
| diplomy 2003
| diplomy 2002
| diplomy 2001
| diplomy 2000


| 1. CENY ČKA + CENY ARCHICAD A ALLPLAN | ČESTNÁ UZNÁNÍ ČKA |
| PRÁCE HODNOCENÉ VE II. FÁZI | PRÁCE HODNOCENÉ V I. FÁZI |

PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


Dominik Aleš: Praha - Florenc
Dominik Aleš
Praha - Florenc
vedoucí práce: doc. Ing. arch. Patrik Kotas
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2009/2010


Jan Auerbach: Loket. Návrh dostavby bloku v historickém jádru
Jan Auerbach
Loket. Návrh dostavby bloku v historickém jádru
vedoucí práce: prof. akad. arch. Ing. arch. Václav Girsa
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2009/2010


Petra Bíšková: Návštěvnické centrum Petrof
Petra Bíšková
Návštěvnické centrum Petrof
vedoucí práce: doc. Ing. arch. Ladislav Tichý, CSc.
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2009/2010


Jiří Dohnal: Virtuální rekonstrukce vývojové fáze zámeckého parku ve Valticích
Jiří Dohnal
Virtuální rekonstrukce vývojové fáze zámeckého parku ve Valticích
vedoucí práce: Mgr. Roman Pavlačka, PhD.
fakulta, škola: ZF MZLU BRNO
školní rok: 2009/2010


Petr Eliáš: Městské lázně na Starém Brně
Petr Eliáš
Městské lázně na Starém Brně
vedoucí práce: Ing. arch. David Mikulášek
fakulta, škola: FA VUT BRNO
školní rok: 2009/2010


Vladimír Fialka: Depato Holešovice
Vladimír Fialka
Depato Holešovice
vedoucí práce: doc. Ing. arch. Roman Koucký
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2009/2010


Žaneta Flekrová: Transformace Zlíchovského lihovaru
Žaneta Flekrová
Transformace Zlíchovského lihovaru
vedoucí práce: prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger
fakulta, škola: FSV ČVUT PRAHA
školní rok: 2009/2010


Petr Fogl: Dům v tunelu
Petr Fogl
Dům v tunelu
vedoucí práce: doc. Ing. akad. arch. Petr Hájek
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2009/2010


Jana Hajasova: Chráněné bydlení
Jana Hajasova
Chráněné bydlení
vedoucí práce: doc. akad. arch. Jindřich Smetana
fakulta, škola: VŠUP PRAHA
školní rok: 2009/2010


Václav  Hájek: Renovace a dostavba usedlosti Cibulka
Václav Hájek
Renovace a dostavba usedlosti Cibulka
vedoucí práce: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2009/2010


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

  Galerie