XI.
pøehlídka
diplomových
prací 2010Aktuálnì

podmínky
protokol ze zasedání poroty

Vyhlašovatel

  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze esk zemdlsk univerzita v Praze

         

    

partnei projektu 

eskoslovensk obchodn banka
Cegra
Nemetschek
Tisk Hork

mediln partnei

E-architekt
asopis Architekt
Projekt


Archiv předchozích ročníků
| diplomy 2015
| diplomy 2014
| diplomy 2013
| diplomy 2012
| diplomy 2011
| diplomy 2010
| diplomy 2009
| diplomy 2008
| diplomy 2007
| diplomy 2006
| diplomy 2005
| diplomy 2004
| diplomy 2003
| diplomy 2002
| diplomy 2001
| diplomy 2000


| 1. CENY ČKA + CENY ARCHICAD A ALLPLAN | ČESTNÁ UZNÁNÍ ČKA |
| PRÁCE HODNOCENÉ VE II. FÁZI | PRÁCE HODNOCENÉ V I. FÁZI |

Čestná uznání ČKA


Čestné uznání ČKA
Václav  Odvárka: Objekty hromadné rekreace / Labská bouda
Václav Odvárka
Objekty hromadné rekreace / Labská bouda
vedoucí práce: doc. akad. arch. Jindřich Smetana
fakulta, škola: VŠUP PRAHA
školní rok: 2009/2010


Čestné uznání ČKA
Ivo Pavlík: „Cesta“ Návrat obřadu rozloučení / Kříž – brána v poli
Ivo Pavlík
„Cesta“ Návrat obřadu rozloučení / Kříž – brána v poli
vedoucí práce: Ing. arch. Jiří Buček
fakulta, škola: FUA TU LIBEREC
školní rok: 2009/2010


Čestné uznání ČKA
Miroslav Strigáč: [myo] Tension Bridge - experimentálny most Bratislava
Miroslav Strigáč
[myo] Tension Bridge - experimentálny most Bratislava
vedoucí práce: Ing. arch. Miloš Florián PhD.
fakulta, škola: FA ČVUT PRAHA
školní rok: 2009/2010


  Galerie