XII.
pøehlídka
diplomových
prací 2011Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze esk zemdlsk univerzita v Praze

         

    

partnei projektu 

eskoslovensk obchodn banka


Tork


Legrand

Tisk Hork

Cegra

esk televize

Marsh

mediln partnei

asopis Architekt
E-architekt


Archiv předchozích ročníků
| diplomy 2015
| diplomy 2014
| diplomy 2013
| diplomy 2012
| diplomy 2011
| diplomy 2010
| diplomy 2009
| diplomy 2008
| diplomy 2007
| diplomy 2006
| diplomy 2005
| diplomy 2004
| diplomy 2003
| diplomy 2002
| diplomy 2001
| diplomy 2000


| OCENĚNÉ PRÁCE |
| PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

OCENĚNÉ PRÁCE


1. cena
Pavlišta David: Horní náměstí v Jablonci nad Nisou
Pavlišta David
Horní náměstí v Jablonci nad Nisou
vedoucí práce: prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel
fakulta, škola: FUA TU Liberec
školní rok: 2010/2011


2. cena
Pucandlová Jitka: Stopy Kristiánova
Pucandlová Jitka
Stopy Kristiánova
vedoucí práce: Ing. arch. Jiří Buček
fakulta, škola: FUA TU Liberec
školní rok: 2010/2011


3. cena plus zvláštní cena ArchiCAD
Vízek Adam: Mezi městem a venkovem
Vízek Adam
Mezi městem a venkovem
vedoucí práce: prof. akad. arch. Jindřich Smetana
fakulta, škola: VŠUP Praha
školní rok: 2010/2011


4. cena
Raimanová Žofie: Hranice ve městě - Textilana Liberec
Raimanová Žofie
Hranice ve městě - Textilana Liberec
vedoucí práce: prof. Ing. arch. Ivan Kroupa
fakulta, škola: VŠUP Praha
školní rok: 2010/2011


5. cena
Skalická  Petra: Konverze areálu bývalé textilní továrny Mosilana v Brně
Skalická Petra
Konverze areálu bývalé textilní továrny Mosilana v Brně
vedoucí práce: Ing. arch. Jan Aulík
fakulta, škola: FA ČVUT Praha
školní rok: 2010/2011


  Galerie