XIII.
pøehlídka
diplomových
prací 2012AktuálnìVyhlašovatel

  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze esk zemdlsk univerzita v Praze

         

    

partnei projektu 

Cegra

esk centra

Marsh

SOB pojiovna

mediln partnei

asopis Architekt
E-architekt

Archiv předchozích ročníků
| diplomy 2015
| diplomy 2014
| diplomy 2013
| diplomy 2012
| diplomy 2011
| diplomy 2010
| diplomy 2009
| diplomy 2008
| diplomy 2007
| diplomy 2006
| diplomy 2005
| diplomy 2004
| diplomy 2003
| diplomy 2002
| diplomy 2001
| diplomy 2000


| OCENĚNÉ PRÁCE |

| PRÁCE HODNOCENÉ V 5. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 4. KOLE |
| PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE |
| PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE

| 1 | 2 | 3 |


Bechyně  Ondřej: Archeologické muzeum, Praha
Bechyně Ondřej
Archeologické muzeum, Praha
vedoucí práce: doc. Ing. arch.Zdeněk Rothbauer
fakulta, škola: FA ČVUT Praha
školní rok: 2011/2012


Boháčová  Zuzana: Soubor staveb - Městské lázně Radlice
Boháčová Zuzana
Soubor staveb - Městské lázně Radlice
vedoucí práce: doc. Ing. arch. Jan Jehlík
fakulta, škola: FA ČVUT Praha
školní rok: 2011/2012


Čermáková  Monika: Divadlo
Čermáková Monika
Divadlo
vedoucí práce: doc. Ing. arch. Roman Koucký
fakulta, škola: FA ČVUT Praha
školní rok: 2011/2012


Čmielová Agata: Lázně v Pecí pod Sněžkou
Čmielová Agata
Lázně v Pecí pod Sněžkou
vedoucí práce: doc. Ing. arch. Roman Koucký
fakulta, škola: FA ČVUT Praha
školní rok: 2011/2012


Dědková Tereza: Badel Block Zagreb
Dědková Tereza
Badel Block Zagreb
vedoucí práce: prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel
fakulta, škola: FUA TU Liberec
školní rok: 2011/2012


Dvořák Michal: Městské lázně Emauzy/ City Spa Emauzy
Dvořák Michal
Městské lázně Emauzy/ City Spa Emauzy
vedoucí práce: Ing. arch. Jan Aulík
fakulta, škola: FA ČVUT Praha
školní rok: 2011/2012


Dvořáková Martina: Koncepce využití potencionálu prostor prům. dědictví v krajinném rázu
Dvořáková Martina
Koncepce využití potencionálu prostor prům. dědictví v krajinném rázu
vedoucí práce: Ing. arch. Iveta Merunková
fakulta, škola: ČZU v Praze
školní rok: 2011/2012


Kašíková Marie: Centrum tance, Praha, Holešovice
Kašíková Marie
Centrum tance, Praha, Holešovice
vedoucí práce: doc. Ing. arch. Luboš Pata
fakulta, škola: FA ČVUT Praha
školní rok: 2011/2012


Koláčná Markéta: Městská knihovna Přerov
Koláčná Markéta
Městská knihovna Přerov
vedoucí práce: Ing. arch. David Mikulášek
fakulta, škola: FA VUT v Brně
školní rok: 2011/2012


Korčák Jan: Kostel na sídlišti
Korčák Jan
Kostel na sídlišti
vedoucí práce: Ing. arch. Marek Jan Štěpán
fakulta, škola: FA VUT v Brně
školní rok: 2011/2012


| 1 | 2 | 3 |

  Galerie