XIII.
pøehlídka
diplomových
prací 2012AktuálnìVyhlašovatel

  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze esk zemdlsk univerzita v Praze

         

    

partnei projektu 

Cegra

esk centra

Marsh

SOB pojiovna

mediln partnei

asopis Architekt
E-architekt

Archiv předchozích ročníků
| diplomy 2015
| diplomy 2014
| diplomy 2013
| diplomy 2012
| diplomy 2011
| diplomy 2010
| diplomy 2009
| diplomy 2008
| diplomy 2007
| diplomy 2006
| diplomy 2005
| diplomy 2004
| diplomy 2003
| diplomy 2002
| diplomy 2001
| diplomy 2000


| OCENĚNÉ PRÁCE |

| PRÁCE HODNOCENÉ V 5. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 4. KOLE |
| PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE |
| PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE

| 1 | 2 | 3 | 4 |


Janíková Barbora: Ekologická farma Benecko
Janíková Barbora
Ekologická farma Benecko
vedoucí práce: doc. Ing. arch. Václav Aulický
fakulta, škola: FA ČVUT Praha
školní rok: 2011/2012


Kozhenová Světlana: Konverze bývalé tiskárny Grafoprint a regenerace jejího okolí, Praha - Smíchov
Kozhenová Světlana
Konverze bývalé tiskárny Grafoprint a regenerace jejího okolí, Praha - Smíchov
vedoucí práce: doc. Ing. arch. Ján Stempel
fakulta, škola: FA ČVUT Praha
školní rok: 2011/2012


Kropáčová Hana: Administrativně - obytný městský blok Kolbenova
Kropáčová Hana
Administrativně - obytný městský blok Kolbenova
vedoucí práce: doc. Ing. arch.Zdeněk Rothbauer
fakulta, škola: FA ČVUT Praha
školní rok: 2011/2012


Krupková Zuzana: Systém krajinné vegetace v aspektu krajinného rázu
Krupková Zuzana
Systém krajinné vegetace v aspektu krajinného rázu
vedoucí práce: Ing. Dana Prokopová, Ph.D.
fakulta, škola: ČZU v Praze
školní rok: 2011/2012


Nosek Jiří: Centrální knihovna Helsinky
Nosek Jiří
Centrální knihovna Helsinky
vedoucí práce: Ing. arch. akad. arch. Jan Hendrych
fakulta, škola: FUA TU Liberec
školní rok: 2011/2012


Novotný Lukáš: Centrum volnočasových aktivit Brno - Brněnská přehrada
Novotný Lukáš
Centrum volnočasových aktivit Brno - Brněnská přehrada
vedoucí práce: Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D.
fakulta, škola: FAST VUT Brno
školní rok: 2011/2012


Odstrčilík  Viktor: Městská knihovna Přerov
Odstrčilík Viktor
Městská knihovna Přerov
vedoucí práce: Ing. arch. David Mikulášek
fakulta, škola: FA VUT v Brně
školní rok: 2011/2012


Rohoňová Eva: Airport Piešťany
Rohoňová Eva
Airport Piešťany
vedoucí práce: doc. Ing. arch. Radek Kolařík
fakulta, škola: FA ČVUT Praha
školní rok: 2011/2012


Rouha Michal: Hotel newWAVE na Smíchově
Rouha Michal
Hotel newWAVE na Smíchově
vedoucí práce: prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger
fakulta, škola: ČVUT - FSv Praha
školní rok: 2011/2012


Rybářová  Petra: Obytný soubor na Špahovce
Rybářová Petra
Obytný soubor na Špahovce
vedoucí práce: doc. Ing. arch. Michal Kohout
fakulta, škola: FA ČVUT Praha
školní rok: 2011/2012


| 1 | 2 | 3 | 4 |

  Galerie