XIII.
pøehlídka
diplomových
prací 2012AktuálnìVyhlašovatel

  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze esk zemdlsk univerzita v Praze

         

    

partnei projektu 

Cegra

esk centra

Marsh

SOB pojiovna

mediln partnei

asopis Architekt
E-architekt

Archiv předchozích ročníků
| diplomy 2015
| diplomy 2014
| diplomy 2013
| diplomy 2012
| diplomy 2011
| diplomy 2010
| diplomy 2009
| diplomy 2008
| diplomy 2007
| diplomy 2006
| diplomy 2005
| diplomy 2004
| diplomy 2003
| diplomy 2002
| diplomy 2001
| diplomy 2000


| OCENĚNÉ PRÁCE |

| PRÁCE HODNOCENÉ V 5. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 4. KOLE |
| PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE |
| PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

OCENĚNÉ PRÁCE


1.místo a bonus odborná stáž v Londýně
Wlazel Adam: Dostavba Staroměstské radnice a Staroměstského náměstí
Wlazel Adam
Dostavba Staroměstské radnice a Staroměstského náměstí
vedoucí práce: prof. Emil Přikryl
fakulta, škola: AVU
školní rok: 2011/2012


2.místo a Cena Českých center
Blahutová Kateřina: Praha, město na Vltavě: Libeň
Blahutová Kateřina
Praha, město na Vltavě: Libeň
vedoucí práce: doc. Ing. arch. Radek Kolařík
fakulta, škola: FA ČVUT Praha
školní rok: 2011/2012


3.místo a cena Archicad
Kolcunová Pavlína: Soundscape Brno, lom Hády
Kolcunová Pavlína
Soundscape Brno, lom Hády
vedoucí práce: Ing. arch. Jan Mléčka
fakulta, škola: FA VUT v Brně
školní rok: 2011/2012


Cena poroty
Roženská Michaela: Bašty architektury
Roženská Michaela
Bašty architektury
vedoucí práce: prof. Ing. arch. akad. arch. Alena Šrámková
fakulta, škola: FA ČVUT Praha
školní rok: 2011/2012


Čestné uznání poroty
Procházková Zuzana: Muzeum a škola flamenca, Jerez de la Frontera
Procházková Zuzana
Muzeum a škola flamenca, Jerez de la Frontera
vedoucí práce: prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel
fakulta, škola: FUA TU Liberec
školní rok: 2011/2012


  Galerie