XIV.
pøehlídka
diplomových
prací 2013Aktuálnì

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze esk zemdlsk univerzita v Praze

         

    

partnei projektu 

Cegra

esk centra

Marsh

SOB pojiovna

mediln partnei

asopis Architekt
E-architekt

Archiv předchozích ročníků
| diplomy 2015
| diplomy 2014
| diplomy 2013
| diplomy 2012
| diplomy 2011
| diplomy 2010
| diplomy 2009
| diplomy 2008
| diplomy 2007
| diplomy 2006
| diplomy 2005
| diplomy 2004
| diplomy 2003
| diplomy 2002
| diplomy 2001
| diplomy 2000


| CENY A UZNÁNÍ ČKA | ZVLÁŠTNÍ VĚCNÉ CENY | PRÁCE VYŘAZENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

ZVLÁŠTNÍ VĚCNÉ CENY


Zvláštní cena ArchiCAD
Ptáčník Martin: Kinking Mass - pohled na stanici a okolí Hlavního nádraží v Praze
Ptáčník Martin
Kinking Mass - pohled na stanici a okolí Hlavního nádraží v Praze
vedoucí práce: VŠUP
fakulta, škola: prof. akad. arch. Imrich Vaško
školní rok: 2012/2013


  Galerie