XIV.
pøehlídka
diplomových
prací 2013Aktuálnì

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze esk zemdlsk univerzita v Praze

         

    

partnei projektu 

Cegra

esk centra

Marsh

SOB pojiovna

mediln partnei

asopis Architekt
E-architekt

Archiv předchozích ročníků
| diplomy 2015
| diplomy 2014
| diplomy 2013
| diplomy 2012
| diplomy 2011
| diplomy 2010
| diplomy 2009
| diplomy 2008
| diplomy 2007
| diplomy 2006
| diplomy 2005
| diplomy 2004
| diplomy 2003
| diplomy 2002
| diplomy 2001
| diplomy 2000


| CENY A UZNÁNÍ ČKA | ZVLÁŠTNÍ VĚCNÉ CENY | PRÁCE VYŘAZENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE

| 1 | 2 |


Babka Tomáš: Svah mezi Vinohrady a  Židenicemi (Diplomní projekt dotvoření vybraných urnánních prostorů)
Babka Tomáš
Svah mezi Vinohrady a Židenicemi (Diplomní projekt dotvoření vybraných urnánních prostorů)
vedoucí práce: MZLU BRNO (Zahradní fak. Mendl. U)
fakulta, škola: prof. Ing. Jiří Damec, Csc.
školní rok: 2012/2013


Balounová Michala: Dostavba Revoluční ulice
Balounová Michala
Dostavba Revoluční ulice
vedoucí práce: FSV ČVUT
fakulta, škola: Ing. ak. arch. Jiří Pošmourný
školní rok: 2012/2013


Brabec Šimon: Prefa kompaktní město
Brabec Šimon
Prefa kompaktní město
vedoucí práce: VŠUP
fakulta, škola: Mgr. ak. arch. Roman Brychta
školní rok: 2012/2013


Fišerová Petra: Galerie Zdeňka Sýkory v Lounech
Fišerová Petra
Galerie Zdeňka Sýkory v Lounech
vedoucí práce: FA ČVUT
fakulta, škola: doc. Ing. arch. Ján Stempel
školní rok: 2012/2013


Harciník Jan: Návrh úprav areálu a okolí železničního muzea NTM, Praha – Masarykovo nádraží
Harciník Jan
Návrh úprav areálu a okolí železničního muzea NTM, Praha – Masarykovo nádraží
vedoucí práce: FA ČVUT
fakulta, škola: doc. Ing. arch. Miroslav Cikán
školní rok: 2012/2013


Hybler Vojtěch: Nový most přes Vltavu v Praze
Hybler Vojtěch
Nový most přes Vltavu v Praze
vedoucí práce: FUA TUL
fakulta, škola: prof. Ing. arch. ak. arch. Jiří Suchomel
školní rok: 2012/2013


Chmel Zdeněk: Dům umění města České Budějovice
Chmel Zdeněk
Dům umění města České Budějovice
vedoucí práce: FA VUT
fakulta, škola: prof. Ing. arch. Ivan Ruller
školní rok: 2012/2013


Janíčková Marie: Konverze železničních brownfields - liniový park Vršovice
Janíčková Marie
Konverze železničních brownfields - liniový park Vršovice
vedoucí práce: ČVUT
fakulta, škola: doc. Ing. arch. Roman Koucký
školní rok: 2012/2013


Krejčík Michal: Do nebe skrze kámen – Náměstí Nebeského klidu v Pekingu
Krejčík Michal
Do nebe skrze kámen – Náměstí Nebeského klidu v Pekingu
vedoucí práce: FUA TUL
fakulta, škola: prof. Ing. arch. ak. arch. Jiří Suchomel
školní rok: 2012/2013


Krmelová Zuzana: Překračování bariér: východní okraj historického jádra Prahy
Krmelová Zuzana
Překračování bariér: východní okraj historického jádra Prahy
vedoucí práce: FA ČVUT
fakulta, škola: prof. Ing. arch. Karel Maier, Csc.
školní rok: 2012/2013


| 1 | 2 |

  Galerie