XIV.
pøehlídka
diplomových
prací 2013Aktuálnì

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze esk zemdlsk univerzita v Praze

         

    

partnei projektu 

Cegra

esk centra

Marsh

SOB pojiovna

mediln partnei

asopis Architekt
E-architekt

Archiv předchozích ročníků
| diplomy 2015
| diplomy 2014
| diplomy 2013
| diplomy 2012
| diplomy 2011
| diplomy 2010
| diplomy 2009
| diplomy 2008
| diplomy 2007
| diplomy 2006
| diplomy 2005
| diplomy 2004
| diplomy 2003
| diplomy 2002
| diplomy 2001
| diplomy 2000


| CENY A UZNÁNÍ ČKA | ZVLÁŠTNÍ VĚCNÉ CENY | PRÁCE VYŘAZENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Balajka David: Doplnění městské struktury, Michle
Balajka David
Doplnění městské struktury, Michle
vedoucí práce: FA ČVUT
fakulta, škola: Ing. arch. Michal Kuzemenský
školní rok: 2012/2013


Barotková Petra: Pavilon Amazonie ZOO Praha
Barotková Petra
Pavilon Amazonie ZOO Praha
vedoucí práce: FA ČVUT
fakulta, škola: doc. Ing. arch. Eduard Schleger
školní rok: 2012/2013


Cutáková Lucie: Pražská vesnice
Cutáková Lucie
Pražská vesnice
vedoucí práce: FA ČVUT
fakulta, škola: doc. Ing. arch. Jan Jehlík
školní rok: 2012/2013


Čičala Michal: Galerie moderního světa, Nitra
Čičala Michal
Galerie moderního světa, Nitra
vedoucí práce: FSV ČVUT
fakulta, škola: Ing. arch. Luboš Knytl
školní rok: 2012/2013


Doležalová Šárka: Praha – Vltavská
Doležalová Šárka
Praha – Vltavská
vedoucí práce: FA ČVUT
fakulta, škola: doc. Ing. arch. Jan Jehlík
školní rok: 2012/2013


Dufková Anna: Valašské Meziříčí – regenerace centra
Dufková Anna
Valašské Meziříčí – regenerace centra
vedoucí práce: FA ČVUT
fakulta, škola: doc. Ing. arch. Jan Jehlík
školní rok: 2012/2013


Fialová Eva: Univerzitní kampus VŠE - Praha - Jižní Město
Fialová Eva
Univerzitní kampus VŠE - Praha - Jižní Město
vedoucí práce: FSV ČVUT
fakulta, škola: Ing. arch. Luboš Knytl
školní rok: 2012/2013


Fiedler Jan: Vlakové nádraží - Bubny
Fiedler Jan
Vlakové nádraží - Bubny
vedoucí práce: FSV ČVUT
fakulta, škola: prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger
školní rok: 2012/2013


Filipi Viktor: Diplomní projekt Revitalizace vybraných částí příměstské rekreační oblasti Brněnská přehrada
Filipi Viktor
Diplomní projekt Revitalizace vybraných částí příměstské rekreační oblasti Brněnská přehrada
vedoucí práce: MZLU BRNO (Zahradní fak. Mendl. U)
fakulta, škola: prof. Ing. Jiří Damec, Csc.
školní rok: 2012/2013


Frejlachová Kateřina: Pražská sídliště jako moderní vrstva metropole
Frejlachová Kateřina
Pražská sídliště jako moderní vrstva metropole
vedoucí práce: FA ČVUT
fakulta, škola: doc. Ing. arch. Jan Jehlík
školní rok: 2012/2013


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

  Galerie