XV.
pøehlídka
diplomových
prací 2014Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze esk zemdlsk univerzita v Praze

         

    

partnei projektu 

Archicad

esk centra

Marsh

SOB pojiovna

Schindler


Prointerier s.r.o.

Spyron - Design in Architectura

Archiv předchozích ročníků
| diplomy 2015
| diplomy 2014
| diplomy 2013
| diplomy 2012
| diplomy 2011
| diplomy 2010
| diplomy 2009
| diplomy 2008
| diplomy 2007
| diplomy 2006
| diplomy 2005
| diplomy 2004
| diplomy 2003
| diplomy 2002
| diplomy 2001
| diplomy 2000


| OCENĚNÉ PRÁCE |
| PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

OCENĚNÉ PRÁCE


1. cena ČKA
Kotlář Filip: Dokumentační centrum českých němců
Kotlář Filip
Dokumentační centrum českých němců
vedoucí práce: Prof. Emil Přikryl
fakulta, škola: AVU Praha
školní rok: 2013/2014


2. cena ČKA
Vybíral Jan: Šumava
Vybíral Jan
Šumava
vedoucí práce: Prof. Ingarch. Ivan Kroupa, Ing.arch. Jana Moravcová
fakulta, škola: UMPRUM
školní rok: 2013/2014


3. cena ČKA
Brablecová Jitka: Vesnice Malé a Vysoké Březno
Brablecová Jitka
Vesnice Malé a Vysoké Březno
vedoucí práce: Ing.akad.arch. Jan Šépka
fakulta, škola: FA ČVUT Praha
školní rok: 2013/2014


Čestné uznání
Zmeková Barbora: Znojemské Hradčany
Zmeková Barbora
Znojemské Hradčany
vedoucí práce: Prof.akad.arch.Jindřich Smetana
fakulta, škola: UMPRUM
školní rok: 2013/2014


Zvláštní cena Cegra - ArchiCAD
Husslíková Petra: Nová synagoga v Brně
Husslíková Petra
Nová synagoga v Brně
vedoucí práce: Ing.arch. Juraj Dulenčín, Ph.D.
fakulta, škola: FS VUT Brno
školní rok: 2013/2014


Zvláční cena Českých center
Jemelka Vojtěch: Křížová cesta pro Stříbrnice
Jemelka Vojtěch
Křížová cesta pro Stříbrnice
vedoucí práce: Prof. Emil Přikryl
fakulta, škola: AVU Praha
školní rok: 2013/2014


  Galerie