XVI.
pøehlídka
diplomových
prací 2015Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

  zastnn koly 

             Vysok kola umlecko prmyslov v Praze esk zemdlsk univerzita v Praze


partnei projektu 

Archicad

esk centra

Marsh

SOB pojiovna

Sipral


Skeletsystem Goldbeck

Archiv předchozích ročníků
| diplomy 2015
| diplomy 2014
| diplomy 2013
| diplomy 2012
| diplomy 2011
| diplomy 2010
| diplomy 2009
| diplomy 2008
| diplomy 2007
| diplomy 2006
| diplomy 2005
| diplomy 2004
| diplomy 2003
| diplomy 2002
| diplomy 2001
| diplomy 2000


| OCENĚNÉ PRÁCE |
| PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

OCENĚNÉ PRÁCE


1. cena ČKA
Rosenová Eva: Bydlení vyššího standardu v ulici Na Zatlance
Rosenová Eva
Bydlení vyššího standardu v ulici Na Zatlance
vedoucí práce: Ing. arch. Michal Kuzemenský
fakulta, škola: FA ČVUT Praha
školní rok: 2014/2015


2. cena ČKA
Šebestová Kateřina: Základní škola v Květnici
Šebestová Kateřina
Základní škola v Květnici
vedoucí práce: Ing. arch. Michal Kuzemenský
fakulta, škola: FA ČVUT Praha
školní rok: 2014/2015


3. cena ČKA
Šrolová Andrea: Být v krajině
Šrolová Andrea
Být v krajině
vedoucí práce: Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D.
fakulta, škola: FA VUT Brno
školní rok: 2014/2015


Čestné uznání
Drška Jan: Cesta sedmi kostelů
Drška Jan
Cesta sedmi kostelů
vedoucí práce: Ing. akad. arch. Jan Šépka
fakulta, škola: UMPRUM
školní rok: 2014/2015


Zvláštní cena Cegra – ArchiCAD
Matějovská Iva: Konverze železničních opraven nádraží Bubny v Praze
Matějovská Iva
Konverze železničních opraven nádraží Bubny v Praze
vedoucí práce: prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger
fakulta, škola: FS ČVUT Praha
školní rok: 2014/2015


Zvláštní cena Českých center
Vorel František: Woody - Kondominium pro New York
Vorel František
Woody - Kondominium pro New York
vedoucí práce: Ing. Vladimír Sitta
fakulta, škola: FA ČVUT Praha
školní rok: 2014/2015


  Galerie