VIII.
pøehlídka
diplomových
prací 2007Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

Jiří Janďourek
Nové využití bývalé továrny Textilana v Liberci
vedoucí práce: Prof. Ing. arch. Jiří Suchomel
fakulta: FA TU LIBEREC
rok: 2007

Práce hodnocená v prvním kole 
 

Warning: include(2007/partneri.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 983

Warning: include(2007/partneri.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 983

Warning: include(): Failed opening '2007/partneri.php' for inclusion (include_path='.:/data/web/virtuals/33262/virtual') in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 983

Warning: include(2007/skoly.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 987

Warning: include(2007/skoly.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 987

Warning: include(): Failed opening '2007/skoly.php' for inclusion (include_path='.:/data/web/virtuals/33262/virtual') in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 987
Autorská zpráva

ÚVOD
Ukončení výroby v závodě liberecké Textilany a následnou plošnou demolicí areálu bylo uvolněno rozsáhlé území v blízkosti centra města. Cílem diplomové práce je navrhnout způsobu využití, odpovídající potřebám a možnostem Liberce.

ŠIRŠÍ VZTAHY POPIS MÍSTA
Město během historického vývoje dospělo do podoby poměrně nesourodé urbánní struktury. K ní by se dalo přičíst i území bývalé Textilany. Území je výrazně definováno přírodními a morfologickými podmínkami. Střetávají se zde dvě údolí a výrazně tvarované kopce, které tento řešený prostor obklopují.

KONCEPT
vytvoření přirozeného polyfunkčního subcentra, které zpevní a stabilizuje východní část středu města
vytvoření mezičlánku mezi dolním centrem a libereckou přehradou s fungujícím propojením
různorodost funkcí
výšková gradace k subcentrálnímu prostoru a výšková provázanost s okolím
využití potenciálu rekreačního a oddychového prostoru pod libereckou přehradou
vytvoření městského prostředí s různými typy prostorů a zástavby – otevřené, polouzavřené bloky, monobloky, náměstí , obchodní ulice
zkvalitnění průjezdové dopravy a dostatečná obslužnost území
propojení území s tramvajovou tratí a navrácení jejího významu jako městotvorného prvku

STRUKTURA ZÁSTAVBY
náměstí
polouzavřené bloky mezi ulicí Na Bídě a Mlýnskou
zástavba severního svahu ulice Mlýnské.
monoblok mezi ulicí Jabloneckou a Mlýnskou, bytové domy Na Bídě

FUNKČNÍ ČLENĚNÍ
Hlavním principem funkční náplně je vytvoření polyfunkční struktury s jasnou orientací společensky významných institucí do prostoru náměstí. Největší podíl v území představují obchodní a pronajímatelné plochy. Dalšími funkcemi jsou bydlení, občanská vybavenost, sport a rekreace. Funkční náplně se v celém území výrazně prolínají.

ZELEŇ A VODA
Návrh se snaží navázat na stávající vodní plochy a plochy zeleně a přirozeně celý prostor provázat s novou strukturou, formou „přírodní infrastruktury“.| CENY A UZNÁNÍ ČKA | ZVLÁŠTNÍ VĚCNÉ CENY | PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie