VIII.
pøehlídka
diplomových
prací 2007Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

Ivo Jelínek
Relaxační centrum - Radlická
vedoucí práce: Ing. arch. Milan Hon
fakulta: FA ČVUT PRAHA
rok: 2007

Práce hodnocená v prvním kole 
 


| 1 | 2 |


Warning: include(2007/partneri.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 983

Warning: include(2007/partneri.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 983

Warning: include(): Failed opening '2007/partneri.php' for inclusion (include_path='.:/data/web/virtuals/33262/virtual') in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 983

Warning: include(2007/skoly.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 987

Warning: include(2007/skoly.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 987

Warning: include(): Failed opening '2007/skoly.php' for inclusion (include_path='.:/data/web/virtuals/33262/virtual') in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 987
Autorská zpráva

Budova relaxačního centra vyrůstá z okolního terénu, doplňuje jej a prorůstá jím. Obvodové stěny obložené přírodním kamenem jsou jako obnažené hrany teras, opěrné zdi držící půdu ve snaze vytvořit hmotu, objem, prostor .... Porozumění jejich struktuře od nás vyžaduje určité úsilí - dotknout se jich. Budova se otevírá světlu, obrazům měnící se zeleně orámované otvory ve zdi, výhledu do údolí snažíce propojit se co nejvíc s okolní přírodou. Uzavírá se tam, kde vnitřní náplň vyžaduje intimitu a světlo dovnitř proudí pouze světlíky. Jednoduchost a pravdivost použitých materiálů, forem a okolní krajina měnící se v závislosti na počasí a ročních cyklech pomáhají vykořeněnému městskému člověku splynout s místem, uvědomit si jej, uvědomit si sama sebe....

Pozemek relaxačního centra je situován na jižním svahu, na místě bývalého statku, který je v současnosti v dezolátním stavu. Místo je hustě porostlé náletovými křovinami a vzrostlou zelení. Ta jej spolu se zvlněním terénu odděluje od okolní zástavby a chrání jej před hlukem z přilehlé komunikace. Pozemek je takto oddělen ze tří stran, čtvrtá, jižní, nabízí výhled přes celé údolí.
Budova relaxačního centra vyrůstá z okolního terénu, doplňuje jej a prorůstá jím. Jedná se o třípodlažní objekt, jehož jednotlivá podlaží jsou terasovitě uspořádána a ustupují v závislosti na svažitosti okolního terénu. Přístup k budově je umožněn buď po příjezdové komunikaci z frekventované ulice Radlická, která ústí na hlavní parkoviště na jihovýchodě od budovy, nebo z ulice Na Farkáně IV ze západní strany, která je ukončena menším parkovištěm. Tato dvě parkoviště propojuje chodník, po kterém návštěvník dojde ke hlavnímu vstupu do budovy.| CENY A UZNÁNÍ ČKA | ZVLÁŠTNÍ VĚCNÉ CENY | PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie