VIII.
pøehlídka
diplomových
prací 2007Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

Radim Karásek
Kostel na Černém Mostě
vedoucí práce: Ing. arch. Jan Sedlák
fakulta: FA ČVUT PRAHA
rok: 2007

Práce hodnocená v prvním kole 
 


| 1 | 2 |


Warning: include(2007/partneri.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 983

Warning: include(2007/partneri.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 983

Warning: include(): Failed opening '2007/partneri.php' for inclusion (include_path='.:/data/web/virtuals/33262/virtual') in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 983

Warning: include(2007/skoly.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 987

Warning: include(2007/skoly.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 987

Warning: include(): Failed opening '2007/skoly.php' for inclusion (include_path='.:/data/web/virtuals/33262/virtual') in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 987
Autorská zpráva

Návrh vychází z požadavku využít pozemek pro sakrální architekturu. Projekt je zpracován na základě závěrů předdiplomního semináře vypracovaného v ak.r.2006/7 v ateliéru Ing. arch. Sedláka při Fa ČVUT Bc. Karáskem.
Objekt vychází ze schématu farního kostela popř.kláštera, kdy stojí vedle kostela rajský dvůr a zázemí pro kostel.
V tomto případě rajský dvůr nahrazuje volně přístupný parter pouze formálně oddělen od okolí zelení. Architektonické řešení vychází z principu dialogu dvou hmot kdy vyšší hmotě kostela je podřazena nižší hmota zázemí. Jde také o estetickou hru střechy kostela která je tvořena z přímkové plochy, která výškově graduje k východu a vodorovné velmi subtilní ploché střeše, která volně přechází ve velkorysou konzolu nad objektem zázemí. Dynamickou křivku střechy kostela tedy podporuje v půdoryse diagonálně skosená konzola, jejíž tloušťka se ke koncům zmenšuje. Hmota kostela je rytmizována převýšeními okny. Rytmus na fasádě zázemí je tvořen žel.bet. sloupy. Hlavní vstup do kostela je zvýrazněn schodištěm a diagonálně skoseným portálem, který je stejně jako okenní otvory kostela zapuštěn do hloubky stěny. Boční vstup je naopak předsazen před fasádu a vytvářejí ho žel bet stěny obložené mramorem (tvar nálevky). Vstupy do objektu zázemí jsou zvýrazněny pouze šířkou otvorů a vynecháním rytmu sloupů. Objekt je umístěn na „platu“ které je tvořeno ze žulové dlažby. Na plato je možný přístup po bezbariérové rampě ze severu , po shodné úrovni z parteru ze západu a nebo z jihu po schodišti. V okolí zpevněné plochy plata je zatravněný terén, který se svažuje k okraji pozemku, kde končí u opěrné zdi.| CENY A UZNÁNÍ ČKA | ZVLÁŠTNÍ VĚCNÉ CENY | PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie