VIII.
pøehlídka
diplomových
prací 2007Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

Milena Kubiszová
Ideální Těšín
vedoucí práce: Prof. Emil Přikryl
fakulta: ŠA AVU Praha
rok: 2007

1. cena ČKA 
 


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Warning: include(2007/partneri.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 983

Warning: include(2007/partneri.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 983

Warning: include(): Failed opening '2007/partneri.php' for inclusion (include_path='.:/data/web/virtuals/33262/virtual') in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 983

Warning: include(2007/skoly.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 987

Warning: include(2007/skoly.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 987

Warning: include(): Failed opening '2007/skoly.php' for inclusion (include_path='.:/data/web/virtuals/33262/virtual') in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 987

Hodnocení poroty
Koncepce řešení je založena na několika historií osvědčených a prověřených myšlenkách. Fenomén řeky je správně pochopen jako vůbec nejsilnější spojující urbánní prvek. Na obou stranách řeky je správně umocněna role antropomorfních částí městské struktury i topografie. Je jistě správným východiskem vnímat obě dnešní města jako součásti vyššího celku. Z navržené figury je patrné, že může postupně vznikat kvalitní, plnohodnotné a přátelské obyvatelné prostředí, které lze modifikovat podle vývoje místní situace. Za zvláště přínosné je možné považovat chápání kompaktní městské struktury na levém břehu řeky. Struktura ukázněným a přitom prostorově bohatým způsobem nabízí městu nejen nový potenciál pro veřejné funkce, ale zejména mimořádně kvalitní bydlení v kontaktu jak s živým městem, tak s přírodními prvky. Koncepce remodelace pravého břehu je neméně kvalitní a vhodně souzní s figurou středověkého jádra. Celkově se tedy jedná o mimořádně přínosný projekt. Přestože jeho součástí je předpoklad nebývale cílevědomého úsilí obou městských reprezentací i pochopení nejširší veřejností, lze mít za to, že takovéto silné koncepce jsou životaschopné a dlouhodobě zakotvitelné.

Autorská zpráva

O řece se hovoří jako o hranici. Pro mne je řeka a její koryto spojovacím prvkem. Cílem je vytvořit mezi dvěma mosty vysoce atraktivní zónu volno-časových aktivit. Bloková zástavba českého centra nedorostla k nábřeží. Oblast rodinných domů je slabým článkem mezi centrem a parkem na břehu. Městská struktura musí dorůst až na nábřeží, vytvořit reprezentativní linii centra a zdůraznit, že zde se břehy spojují a město je otočené čelem k vodě. Proto navrhuji demolici této části a výstavbu nové kompaktní struktury města. Koncepcí je navázat na stávající komunikační síť a tuto síť dovést postupným dvojením ramen na nábřeží. Jde o maximální propustnost tohoto území, o propojení centra s břehem. Ulice se zužují směrem k řece a fasády domů se rozevírají, aby pouštěly více světla. Struktura je tvořena podlouhlými obytnými domy s parterem služeb a komerčního využití a domy – klíny v linii parku s veřejnými funkcemi. Polský břeh rovněž „čistím“ od všech budov fabrik, tržnic až k první kompaktní ulici nazvané Těšínské benátky,v úpatí kopce. Odlišnost obou břehů mě nutí přistupovat ke každému z nich jinak. Proto s myšlenkou postupně sestupujícího města k vodě navrhuji rozšíření koryta o nový umělý břeh, terasu řeky. Břeh v sobě integruje funkce zatraktivňující celou lokalitu. V duchu sestupujících teras a zahrad ve svahu kopce, sestupuje poslední terasa až k vodě a zpřístupňuje ji veřejnosti. V terase jsou umístěny veřejné funkce a každá z nich se různým způsobem promítá do střechy a vytváří pochozí platformu s měnícím se charakterem. Vzniká aktivní zelená zóna – okruh mezi dvěma mosty. Návrhy jsou ve stávající struktuře zcela novými prvky a tím vytváří mezikrok – spojnici mezi oběma centry. Není třeba dalších mostů ke spojování břehů, je třeba podnětů k jejich vzájemnému obývání. Trať je druhým řezem městem. Snažím se ji přiznat a zviditelnit, jako součást městské struktury. Oblouk trati obejme a sevře obě centra a opticky je tím jasně vymezí, zároveň propojí a provozně zpřístupní jejich okolí. K tomu je třeba trať zvednout a komunikace propojit pod ní. Koncovými body této „vzdušné dráhy“ budou hmoty nových dopravních uzlů.| CENY A UZNÁNÍ ČKA | ZVLÁŠTNÍ VĚCNÉ CENY | PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie