VIII.
pøehlídka
diplomových
prací 2007Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

Barbora Kuncová
Vězení
vedoucí práce: Ing. arch. Zdeněk Fránek
fakulta: FA TU LIBEREC
rok: 2007

Práce hodnocená v prvním kole 
 

Warning: include(2007/partneri.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 983

Warning: include(2007/partneri.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 983

Warning: include(): Failed opening '2007/partneri.php' for inclusion (include_path='.:/data/web/virtuals/33262/virtual') in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 983

Warning: include(2007/skoly.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 987

Warning: include(2007/skoly.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 987

Warning: include(): Failed opening '2007/skoly.php' for inclusion (include_path='.:/data/web/virtuals/33262/virtual') in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 987
Autorská zpráva

Celý areál navrhovaného vězeňského komplexu u Jeníčkovi Lhoty poblíž Tábora je zapuštěn pod úroveň okolního terénu do hloubky 5-19m a zároveň obehnán zdí, jež je jedinou zvenčí zřetelně viditelnou součástí věznice. Výsledkem je zmizení budovy věznice v krajině a současně vytvoření výrazné překážky zabraňující případným útěkům vězňů. Jedinými přístupovými cestami tak zůstávají dva hlídané tunely. Bezpečnost je dále zajištěna čtyřmi strážními věžemi v rozích areálu a systémem vysokých plotů. Samotná budova věznice je navíc obklopena souvislou snadno přehlédnutelnou písečnou plochou.
Podoba, uspořádání a dispozice věznice čerpají na jedné straně z tradice klášterní architektury a jejího smyslu pro řád a vznešenost, na straně druhé pak z díla Barnetta Newmana. Jednoduchý obdélníkový půdorys s centrální uzavřenou zahradou navíc umožňuje dosáhnout maximální funkčnosti navrhovaného řešení. Tvarový minimalismus doplněný strohostí fasád nachází svůj protějšek v zahradě, v níž se shromažďuje veškerý okolní prostor. Pravidelný rastr světlíků osvětlujících podzemní dílny navazuje na uspořádání oken vězeňských zdí, s jejichž šedí kontrastuje zeleň trávy a stromů. Dřevěná lávka protínající zahradu i v ní umístěné hřiště komunikuje s barevnými trhlinami oddělujícími samostatné funkční části v jinak kompaktním bloku vězení. Dvě osamocené lavičky pod skupinou stromů se stávají místem zastavení a obrácení se k sobě.
Vzájemný kontrast čistých materiálů, stejně jako neočekávaná barevnost v jednotlivých průrvách, jsou zachycením proměny uvnitř řádu, události v plynutí času. Koncentrovaného výrazu pak tato událost nabývá v podobě úzké trhliny uvnitř kostela prostupující celou budovou a skrze níž se vězení ve své uzavřenosti otvírá vnějšku. Věznice již není pouhým místem výkonu trestu, ale nabízí možnost proměny cestou otevřenosti v odloučení.
| CENY A UZNÁNÍ ČKA | ZVLÁŠTNÍ VĚCNÉ CENY | PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie