XIV.
přehlídka
diplomových
prací 2013Aktuálně

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

Přikryl Marek
Nová koncertní síň pro Prahu
vedoucí práce: AVU
fakulta: prof. Emil Přikryl
rok: 2013

Cena ČKA 
 


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

partneři projektu 

Cegra

Česká centra

Marsh

ČSOB pojišťovna

mediální partneři

Časopis Architekt
E-architekt

  zúčastněné školy 

      
  Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze

         

    

Hodnocení poroty
[Cena ČKA ve výši 15 000 Kč] Velmi odvážný nápad umístění nové budovy filharmonie v předprostoru budovy Hlavního nádraží v Praze. Odvaha není jenom v umístění, ale také v pochopení vnitřní kvality prostoru s velmi strohým a osobitým přístupem k tomuto typu budovy. Výsledek je překvapivě nesmlouvavý a výjimečný. - Prof. Ing. arch. Eva Jiřičná, CBE

Projekt našel po urbanistické stránce Kolumbovo vejce pro léčbu kontextu města zraněného severojižní magistrálou. Ukotvuje Fantovu budovu i předpolí nádraží od Aleny Šrámkové do jednoho celku a zhodnocuje zdevastovaný park.


Odvážný zásah do raději neřešeného území. Otázkou je výška navržené budovy v kontextu budovy Hlavního nádraží. - Ing. Martina Forejtová

Odvážný počin ignorující soudobé trendy projektů hyperrealistických vizualizací zastírajících plytkost obsahu. Oceňuji úsilí autora soustředit se na holou pravdu bez příkras. Urbanisticky i architektonicky průkopnický návrh. Zaslouží také ocenit za originální postoj ke vstupu do historického prostředí centra města. - Mgr. akad. arch. Pavel Joba

Navrhované spojení parku a nádražních budov – zásadních děl české architektury 20. století – s novou pražskou filharmonií má hrát úlohu kýženého architektonicko-urbánního koncentrátu, který stav tohoto vysoce komercializovaného a turistického místa a města promění tlakem manifestovaných programových zásad školy Emila Přikryla – ostrou diferenciací mezi koncentrovanými veřejnými budovami a rozlehlým, „prázdným“ veřejným prostorem města. - Ing. arch. Monika Mitášová, PhD.


Autorská zpráva

Přijměme fakt, že existuje poptávka po novém sálu české filharmonie jako vklad městu a splátka dluhu. Za poslední čtvrtstoletí se nepostavilo téměř nic ze staveb veřejných. Všechna muzea, divadla, nádraží, školy a akademie byly vybudovány za Rakouska-Uherska. Město navíc stačilo prodat a zastavět obchodem mnoho svých pozemků, včetně těch vhodných pro filharmonii. A nyní očekává blyštivý šperk.

Koncertní síň stavím na hranu hlavního nádraží. Jsem ohromen dynamikou koridoru novoměstských hradeb. Hlavní nádraží se svým předpolím je místo pro exkluzivní velkoměstskou příležitost, která je připravena pro velký dům. Parkoviště v úrovni magistrály jako podšálek, sokl a jeviště dosud nevídaných událostí. Aktivace této plošiny koncertní síní, posazenou na hranu stávající platfomy, do míst dopravních ramp. Vzniká souvislé pole směrem k Národnímu muzeu, k poctě bývalé hradební promenády hraběte Chotka, fenomenálnímu počinu z první poloviny XIX. století. Předpokladem je přeměna magistrály na komfortní bulvár.

Plyš a řízek stranou, těžištěm domu budiž velký sál. Blíže k podstatě věci, méně eskalátorů. Volím prostorové schéma „shoebox“ místo „vineyards“. Krabice od bot znamená více hudby, méně divadla. Je jednosměrným sálem, hierarchizovaným, ne nepodobný sakrálním prostorům. Návštěva filharmonie je slavnost. Sál je ve své přímosti nelíbivý a pozbývá senzaci vinice. Filharmonie hraje vysokou hru s výraznými čely okolních budov. Břicho zvedající se vysoko nad parkem dává domu obrys a městu siluetu. Kónická noha podpírá celek. Podstatný je sál, objemný, hmotný, přiměřeně (ne)pohodlný, nikoli akustika univerzální, ale specifická, pro hudbu čistě symfonickou.

Společnosti je nadřazený zájem jednotlivce, lhostejnost k dění je zřetelná a v tom je semknuté XIX. století nedosažitelné. Nová filharmonie by měla vyvolat zájem, silnější než jiný velký dům, a Praze by taková situace pomohla.

ENGLISH
Admit there is a demand in Prague for a new Czech Philharmonic Hall. The capital craves a jewel in its crown. I’m placing the new Philharmonic Hall adjacent to the Main Railway Station. The parking lot on the level of the main access road is like a pedestal foreshadowing unheard-of events. The concert hall, perched on the edge of this platform and among traffic ramps, will activate this potential and paying homage to the former town-wall promenade of Count Chotek. It plays a game with the stern fronts of the surrounding buildings. The great hall will be the centerpiece. Shoebox conception means for me more attention to the music without unnecessary theater. The new Philharmonic Hall should summon interest more powerfully than any other building – and Prague can only benefit from that.| CENY A UZNÁNÍ ČKA | ZVLÁŠTNÍ VĚCNÉ CENY | PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie